Monthly Archives: januari 2019

Veiligheid

Veiligheid is natuurlijk erg belangrijk, ook in de Spaanse polder. De afgelopen jaren zijn er extra stappen gemaakt op het gebied van ‘Schoon, Heel en Veilig’. De komst van het gemeentelijke ‘Team Galatee7’ heeft daar een belangrijk aandeel in. De extra aanpak van schoon, heel en veilig issues en de komst van een vast team aan […]

Gemeente Rotterdam

Team Galatee 7 In 2015 liep het omvangrijke herstructureringsproject van de Spaanse Polder af. De burgemeesters van Schiedam en Rotterdam vonden dat de aandacht voor het gebied daarna niet mocht verslappen en dat de communicatie tussen de gemeente en de ondernemers op peil moest blijven. Met het aanstellen van een stadsmarinier, die met het Team […]

Team Galatee7

In een aantrekkelijke, veilige en goed bereikbare bedrijfsomgeving is het prettig ondernemen. De afgelopen vijftien jaar is er veel gebeurd om het ondernemersklimaat in de Spaanse Polder aantrekkelijker te maken. Maar het revitaliseringprogramma voor de Spaanse Polder liep in  2015 af. De bemoeienis van de overheid met de polder liep daardoor terug. Het ‘Team Galatee7’ […]

Belangenbehartiging

Het is met de huidige marktontwikkelingen van belang om als vertegenwoordiger van een bedrijventerrein een gedegen gesprekspartner te zijn voor Gemeente Rotterdam en overige instanties. Om als serieuze gesprekspartner erkent te worden, is enige substantie van groot belang. Dit bereikten wij in 2018 door het samenvoegen van de Belangenvereniging Spaanse Polder en Ondernemersvereniging NoordWest. De […]