Sluit menu

Gemeente Rotterdam

01 jan 2019

Team Galatee 7

In 2015 liep het omvangrijke herstructureringsproject van de Spaanse Polder af. De burgemeesters van Schiedam en Rotterdam vonden dat de aandacht voor het gebied daarna niet mocht verslappen en dat de communicatie tussen de gemeente en de ondernemers op peil moest blijven. Met het aanstellen van een stadsmarinier, die met het Team Galatee7 vanuit het gebied opereert, is de overheid er blijvend zichtbaar en bereikbaar.

Team Galatee 7
Galateestraat 7
3044 EC Rotterdam
Tijdens reguliere kantoortijden geopend 


Martine van der Linden

bedrijfscontactfunctionaris – Stadsontwikkeling

Mijn naam is Martine van der Linden. Ik ben als bedrijfscontactfunctionaris,  van de afdeling economie van Stadsontwikkeling, het aanspreekpunt voor ondernemersverenigingen en ondernemers in de Spaanse Polder, Charlois en IJsselmonde. U kunt bij mij terecht voor alle kwesties die met ondernemen en economische ontwikkeling te maken hebben. Als linking-pin naar zowel Stadsontwikkeling als de rest van de gemeente Rotterdam leg ik de ‘cases’ en knelpunten die u bij mij brengt, bij de juiste personen neer en monitor ik de voortgang. In de Spaanse Polder organiseer ik het overleg tussen de ondernemersvereniging en de gemeentelijke diensten en neem ik deel aan het Veilig Ondernemen.

Daarnaast halen mijn collega’s en ik  kennis op over wat u en andere ondernemers in uw gebied bezig houdt en delen dat binnen de gemeente ten behoeve van planvorming en beleidsontwikkeling.

Hebt u vragen? Neemt u dan vooral contact op. U kunt mij bereiken op 06-20835627 en  m.vanderlindenvanmeerwijk@rotterdam.nl.