Sluit menu

Organisatie

Om als serieuze gesprekspartner erkent te worden, is enige substantie van groot belang. Dit bereikten de OVSP eind 2018 door het samenvoegen van de verenigingen BVSP en OVNW. De samenvoeging heeft geleid tot één sterkere vereniging met een groter bereik en een breder ledenbestand. Hiermee is de nieuwe vereniging goed geëquipeerd om de belangen van dit grote gebied nog beter te behartigen. Sinds 1 januari 2019 is op bedrijventerrein Spaanse Polder-NoordWest Dé ondernemersvereniging Spaanse Polder uw ondernemerscollectief!

Ons bestuur werkt vrijwillig en onbezoldigd aan een toekomstbestendig Spaanse Polder
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Frank Kapsenberg, Directeur
Kapsenberg Van Waesberge BV / Print media services

Penningmeester:
Mehmet Kolay, Directeur
Stahlie-Cam Automaterialen BV

Secretaris:
Marlies Mulder, Directeur
DZP

Algemeen lid:
Casper de Vos-Klootwijk, Directeur
Facility Point Business Centers

Secretariaat:
info @ ovspaansepolder.nl