Sluit menu

Nieuws

Rijnmond werkt door

Hulp voor werkgevers om vraag en aanbod medewerkers te matchen.  Zoveel mogelijk mensen uit de Regio Rijnmond aan het werk houden. Dat is het doel van het nieuwe initiatief Rijnmond Werkt Door. Als gevolg van het coronavirus is er een verschuiving op de arbeidsmarkt ontstaan. Er zijn organisaties die veel minder werk hebben en er zijn ondernemingen bij wie de vraag naar medewerkers explosief is gestegen.  Rijnmond Werkt Door is een dienstverleningsconcept dat werkgevers die minder of geen werk meer hebben voor hun medewerkers, matcht met ondernemingen die juist hard mensen nodig hebben. WerkgeversServicepunt Rijnmond neemt samen met Randstad de uitvoering op zich. Deze aanpak komt bovenop de landelijke noodmaatregelen en sluit aan bij soortgelijke initiatieven die al zijn ontstaan. Het is de bedoeling dat zo min mogelijk werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers hun inkomen kwijtraken en dat zoveel mogelijk bedrijven die te weinig werk hebben, kunnen overleven. De aanpak biedt ondernemingen en organisaties die momenteel te veel werk hebben kansen om de vraag aan te kunnen. Aanmelden bij Rijnmond Werkt Door Werkgevers die geïnteresseerd zijn, kunnen zich vanaf 9 april melden via de website www.rijnmondwerktdoor.nl. Binnen een werkdag worden zij teruggebeld door een adviseur van WSP Rijnmond of door Randstad om de verschillende mogelijkheden voor het tijdelijk uitwisselen van medewerkers te bespreken.

Lees verder

Kiki Dortland, adviseur duurzame arbeidsparticipatie Spaanse Polder stelt zich voor:

Ik ben Kiki Dortland en ben freelance adviseur duurzame arbeidsparticipatie. In opdracht van Rien van der Steenoven (stadsmarinier) doe ik onderzoek naar de concrete arbeidsvraag en werkgelegenheid in het Spaanse polder gebied. Waar schuurt het, waar sluit het niet aan, wat zijn de verwachtingen richting de gemeente? Aan de hand van deze uitkomsten kunnen we zowel aan gebiedsbrede als individuele oplossingen werken. De komende weken wil ik met werkgevers in gesprek om over de concrete arbeidsvraag en behoefte te praten en waar nodig natuurlijk ook direct ondersteuning te bieden. Gezien de roerige periode waarin we zitten zal het gesprek niet meer dan 30 minuten van uw tijd kosten. De komende weken kan ik dan ook contact met u zoeken, maar heeft u op dit moment een arbeidsvraag schroom dan niet om met mij in contact te treden. Door mijn brede netwerk, kennis en ervaring, die ik heb opgedaan als ambtenaar en in andere functies, kan ik snel schakelen. Ik kijk uit naar de samenwerking. Kiki Dortland / T: 06-24653477 / M: kiki.dortland@gmail.com

Lees verder

Oproep: Doe mee aan ‘Camera in Beeld’

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een inbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. Wat is ‘Camera in Beeld’? Camera in Beeld is een politiesysteem, die alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw wijk, kijkt de politie in het systeem waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden. Meer informatie treft u hier aan op de website van de politie. Ik wil meedoen met Camera in Beeld, wat moet ik doen? Fijn dat u wilt helpen ons bedrijventerrein veiliger te maken door mee te doen met Camera in Beeld. U kunt hiervoor het online formulier invullen op de website van de politie. Uiteraard kunt u ook de gebiedsmanager of direct de wijkagent hierover inlichten.

Lees verder

Extra wijkagent voor Spaanse Polder / NoordWest

De Spaanse Polder / bedrijventerrein Noord-West heeft er sinds twee maanden een wijkagent bij; Bas Lankwarden. Hij stelt zich hierbij graag aan de OVSP-leden voor: Ik ben aangesteld als wijkagent van het bedrijventerrein Rotterdam Noord-West. Samen met mijn collega Sebastiaan Coenen dragen wij bij aan de veiligheid in het grootste bedrijventerrein van Europa. In het verleden heb ik tijdens mijn werk bij de politie al vaker te maken gehad met Spaanse Polder / Noord-West, zodoende is het gebied niet nieuw voor mij. Ik vind het belangrijk dat u zich als ondernemer veilig voelt. Samen met mijn netwerkpartners probeer ik hier aan bij te dragen. De afgelopen twee maanden heb ik al de nodige ondernemers gesproken en hoop dit goede contact met een ieder voort te kunnen zetten.  Ik ben mij er van bewust dat veel ondernemers op de een of andere manier te maken hebben met de coronacrisis en de gevolgen ervan. Dit treft de gehele maatschappij, dus ook jullie. Ik hoop dan ook van harte dat jullie hier goed uit zullen komen als ondernemers. Als wijkagent ben ik het aanspreekpunt namens de politie. Voor vragen ben ik telefonisch te bereiken op 06-13639336. Als u melding wilt maken van een incident kan dit via 0900-8844. Bij spoed altijd 112 bellen uiteraard. Ik ben te volgen op social media via Instagram: wijkagent_noord_west. Tot slot doe ik een beroep op u als ondernemer om samen het gebied veilig te houden. Velen van jullie hebben bijvoorbeeld camera’s in en rond uw bedrijfspanden. Op www.politie.nl/cib ( project camera in beeld ) kunt u uw camera aanmelden en weet ik als wijkagent op wie ik een beroep kan doen om beelden te gebruiken voor het opsporen van strafbare feiten ( bijv. bij inbraak ). Hebt u vermoedens van strafbare feiten in uw omgeving en wilt u anoniem iets melden kan dit via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000. Met vriendelijke groet, Bas Lankwarden

Lees verder

Gevolgen Coronavirus voor ondernemers

Het Coronavirus kan gevolgen hebben voor jouw bedrijf en werknemers. Er zijn allerlei manieren waarop je, jezelf en jouw bedrijf kunt voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. De Gemeente Rotterdam is op dit moment druk bezig om zo snel en zo goed mogelijk te analyseren hoe men de dienstverlening richting ondernemers in het kader van het Coronavirus kan inrichten. Ze willen graag het volgende weten van bedrijven, vastgoedeigenaren en vertegenwoordigers: Zijn er problemen en zo welke, wat zijn de gevolgen van het virus voor de betreffende onderneming/organisatie? Welke maatregelen treft u? Welke vragen leven er nog bij u als ondernemer/organisatie? Welke steun heeft u nog nodig? De Gemeente Rotterdam heeft hiervoor een speciaal portal ingericht. Op dit portal plaatsen zij regelmatig updates die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn. Tevens treft u op dit portal links aan naar landelijke websites met informatie voor ondernemers. Klik hier voor de link.

Lees verder

Duurzaamheidsdag voor ondernemers Spaanse Polder

Op donderdag 6 februari 2020 organiseren het Rotterdams Ondernemersbelang en de Ondernemersvereniging Spaanse Polder de Ondernemersduurzaamheidsdag. Volgens de Rijksoverheid is een duurzaam bedrijventerrein een terrein waar bedrijven en overheden systematisch samenwerken aan een optimaal (bedrijf)economisch resultaat, minimale milieubelasting en een efficiënt ruimtegebruik. Duurzame bedrijventerreinen kenmerken zich dus door samenwerking tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheid. In dat kader presenteren het Rotterdams Ondernemersbelang en de Ondernemersvereniging Spaanse Polder samen de Ondernemersduurzaamheidsdag op donderdag 6 februari 2020. U krijgt als ondernemer op deze dag praktische informatie over duurzaamheid. Denk aan energiebesparing, afval, energie labels, zonnepanelen, personeel (duurzame inzetbaarheid), MVO, warmtepompen en verlichting. Meerwaarde creëren met duurzaamheid? Voor het antwoord op deze vraag zijn er vele bedrijven aanwezig om u daarbij te helpen. Ook zijn er verschillende zaken te zien, aan te raken en te proeven. Denk aan elektrische motoren, de Toyota Mirai die gebruik maakt van waterstof en een warmtepomp van Toshiba. Gedurende de dag kunt u deelnemen aan kennissessies over Mobiliteit, Regelgeving, Jouw onderneming CO2-neutraal?, Duurzaamheid en de mens en Achtergronden van het broeikaseffect. Deelname of stand? Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en ook voor wat eten en drinken wordt gezorgd. Voor meer informatie, deelname, een stand of een idee kunt u als OVSP-lid mailen naar info@ovspaansepolder.nl Met medewerking van: EVM Vastgoedmanagement, Anderss Mobiliteitsmanagement, Loogies, Airconditioningsservice Nederland, DCMR, Peugeot Blauwendaal, Albeda, Nextworker, Irado, De Projectinrichter, Oker, Overtuigende Tekst, Soundbites of Wisdom, Riders Vision, Fihuma, Buitendijk Dagvers, Toyota, Burggraaf IT, Stout Perspex en vele anderen… Waar? Wanneer? Hoelaat? De ondernemersduurzaamheidsdag van de Spaanse Polder wordt georganiseerd op donderdag 6 februari 2020. • Locatie: Stout Perspex, Bornissestraat 16, 3044 EE Rotterdam. • Aanvang: 13.00 uur. • Einde 21.00 uur. Aanmelden? Per mail via info@ovspaansepolder.nl

Lees verder

Update Bedrijvenraad Spaanse Polder i.o.

De bedrijvenraad is een uniek gremium in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van ondernemers in de Spaanse Polder. De leden zijn zelf ondernemer en veelal actief en betrokken bij Ondernemersvereniging Spaanse Polder waardoor de relatie met het gebied op verschillende manieren is verankerd. Momenteel bevindt de bedrijvenraad zich in de oprichtingsfase en wordt er hard gewerkt aan een uitvoeringsagenda.In deze agenda worden vijf speerpunten benoemd die moeten bijdragen aan een toekomstbestendig en aantrekkelijk bedrijventerrein. De bedrijvenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad en het college van Rotterdam en heeft inmiddels al twee keer wethouder Kathman op bezoek gehad. Deze gesprekken gingen o.a. over bereikbaarheid en woningbouw. De wethouder heeft inmiddels een aantal harde toezeggingen gedaan aan de bedrijvenraad en haar achterban. In zo’n korte tijd iets waar we gepast trots op mogen zijn! De gebiedsmanager, Dennis Houkes, is actief als adviseur voor de bedrijvenraad. Meer weten over de bedrijvenraad? Neem contact op via parkmanager@ovspaansepolder.nl  

Lees verder

Ondernemersdiner Spaanse Polder 2019

Betrouwbare en samenwerkende ondernemers maken Spaanse Polder, ’s-Gravelandsepolder en Noordwest weer tot vitale bedrijventerreinen. Dit waren de uitgangspunten tijdens het vijfde ondernemersdiner op 19 november 2019. Met ongeveer 150 deelnemers vanuit het Rotterdamse en Schiedamse deel van de Spaanse Polder werd teruggeblikt op de geboekte resultaten maar vooral ook voor de gezamenlijke ambities op het gebied van ondernemersparticipatie, ruimte en economie, werkgelegenheid en schoon, heel en veilig. Zowel de gemeentelijke inspanningen als die van verschillende ondernemers en investeerders passeerden de revue en onderstreepten dat samenwerking leidt tot successen. Ook werd er kort stil gestaan bij de in oprichting zijnde Bedrijvenraad welke al de nodige ongevraagde adviezen had gedeeld met het college. Wethouder Kathman sprak hierover tijdens haar bevlogen speech waarin zij onder meer sprak over de REVA en de speerpunten die op de agenda staan. Vanuit de OV Spaanse Polder stonden Michel Driessen (Verstegen) en Frank Kapsenberg (voorzitter) op het podium waarin zij werden bevraagd over de stand van zaken van Bedrijvenraad. Frank Kapsenberg onderstreepte nog maar eens het belang van het organiseren van ondernemers. Onze gebiedsmanager Dennis Houkes werd gevraagd zijn visie te delen met de zaal over de relatie arbeid en aantrekkelijkheid van de Spaanse Polder. Wij hopen dat u volgend jaar ook aanwezig bent bij dit enerverende en smakelijke diner!

Lees verder

Directeur Edwin van Schajik: ‘Bezoek aan Van Nelle Fabriek moet speciale ervaring zijn’

‘Op de dag dat we naar ons mogelijk toekomstige vastgoed gingen kijken, zag het er heel verdrietig uit’, vertelt Edwin van Schajik. Het Rotterdams iconische en industrieel monument, de Van Nelle Fabriek, was gekweld door afgebladderde verf en verouderde installaties. ‘En dat het regende hielp ook niet mee. Toch kijk je daar snel doorheen en weet je dat het een fantastische locatie is waar je iets prachtigs kunt neerzetten.’ (meer…)

Lees verder

Bedrijvenraad Spaanse Polder van start!

\'Gebiedscommissie voor de polder\' Op 4 juli jongstleden heeft het eerste overleg van de bedrijvenraad plaatsgevonden. De opening werd gedaan door Wethouder Kathmann (Economie, Wijken & Kleine Kernen). Deze bedrijvenraad krijgt een rol vergelijkbaar met een gebiedscommissie. De leden van de bedrijvenraad vertegenwoordigen de ondernemers en vastgoedeigenaren in de Spaanse Polder en adviseren vanuit de dagelijkse praktijk het college en de gemeenteraad over plannen en ontwikkelingen in het gebied. Tijdens dit overleg is er gesproken over verschillende zaken die spelen in de Spaanse Polder en over de wederzijdse verwachtingen. Belangrijk voor iedereen is de ontwikkeling van een breed gedragen visie. Aankomende periode zullen een aantal leden, gefaciliteerd door de gemeente, een eerste aanzet maken om te komen tot een conceptvisie waarna deze door de voltallige raad verder uitgewerkt kan worden en leidraad zal zijn voor de acties van deze bedrijvenraad. Duidelijkheid Wethouder Kathmann ‘De bedrijvenraad gaat ons allereerst helpen met het opstellen van een uitvoeringsagenda voor het gebied die nog dit jaar wordt vastgesteld. Ondernemers willen duidelijkheid over de plannen van de gemeente voordat zij investeren en die duidelijkheid gaat er komen. De Spaanse Polder is een van de tien bedrijventerreinen waar wij als gemeente de voorkeur aan geven als het gaat om het vestigen van (zware) bedrijvigheid. Daarnaast is het een goede locatie voor talentontwikkeling, praktijkonderwijs, vakopleidingen en leren op de werkplek. Die mogelijkheden gaan we samen met de bedrijven en het onderwijs onderzoeken.’ Vervolg De bedrijvenraad is een pilot voor in ieder geval één jaar waarin verschillende evaluatiemomenten ingepland worden. Afhankelijk van het succes zal de bedrijvenraad meer vorm krijgen en een formele status krijgen in de gemeentewet.

Lees verder

Dennis Houkes; nieuwe ondernemersmanager Spaanse Polder: ‘Ik ben een bruggenbouwer’

Sinds mei hebben de onder-nemers in het grootste aaneengesloten industrieterrein van Europa een vertegenwoordiger. Deze ondernemersmanager gaat het overleg met de gemeenten Rotterdam en Schiedam namens de ondernemers leiden. (meer…)

Lees verder

Bedrijvenraad in oprichting

Een gebiedscommissie is een typisch Rotterdams fenomeen. In twaalf Rotterdamse stadsdelen kiezen inwoners vertegenwoordigers van dat stadsdeel. Die vertegenwoordiging adviseert het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die voor dat gebied van belang zijn. ‘Een ideale constructie die ook in de Spaanse Polder goed kan werken’, vindt Pieter van Egmond, voorzitter van het Rotterdams Ondernemersbelang (ROB).   De gemeente Rotterdam heeft het initiatief voor de oprichting van een soort gebiedscommissie voor de Spaanse Polder, in de vorm van een bedrijvenraad, inmiddels omarmd. ‘Op het moment is er veel aandacht voor het industrieterrein en kan de stadsmarinier gemakkelijk zaken regelen. Maar we moeten er als ondernemers voor zorgen dat de Spaanse Polder een stem behoudt, dat de belangen van het bedrijventerrein op de agenda komen, dat er politieke invloed wordt uitgeoefend en dat er budget beschikbaar blijft. Voor het stads-bestuur zijn wij natuurlijk de ogen en oren van het industriegebied.’ Wensen Dennis Houkes, de onlangs aangestelde ondernemersmanager, krijgt daarbij een belangrijke rol toebedeeld. ‘Hij zal geen lid zijn van de bedrijvenraad, maar is wel onze spreekbuis die de wensen van de ondernemers  overbrengt naar de gemeenten.’ Bovenaan Van Egmonds wensenlijstje staat onder andere de erfpachtregeling. ‘Verder is het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel voor bedrijven een van de belangrijkste uitdagingen in de toekomst. Maar zonder een gedegen openbaar vervoer zal dat heel moeilijk worden. Dus dat onderwerp staat ook hoog op de lijst.’ Hoe groot de raad wordt en wie erin plaats zullen nemen, wordt later bepaald. Van Egmond verwacht dat de Bedrijvenraad op 1 januari 2020 operationeel is.  Reacties op REVA-conceptvisies Ondernemers hebben het afgelopen jaar op verschillende manieren en bij diverse gelegenheden hun inbreng geleverd voor een nieuwe ruimtelijk economische visie voor de bedrijventerreinen Spaanse Polder, ’s-Gravelandsepolder en Noord-West. De adviesbureaus Buck Consultancy en Perron 14 hebben een rapport opgesteld en aanbevelingen gedaan. De gemeenten Rotterdam en Schiedam hebben naar aanleiding hiervan hun conceptvisies geschreven.  Op dinsdag 18 juni hebben ondernemers daarop hun feedback gegeven. In de  volgende Afslag 12 gaan we hier nader op in.

Lees verder

Poldermodel: De Wijngoeroe

Lammert Wiegmink werkte zowat overal ter wereld als sommelier en wijninkoper. Hij was het verlengstuk van grote chefs in befaamde sterrenrestaurants als La Tour d\'Argent in Parijs, Steiereck in Wenen en Parkheuvel in Rotterdam. Hij zorgde voor de juiste wijn bij de gerechten van de meester. Een paar maanden geleden streek hij als De Wijngoeroe neer in Spaanse Polder. Bedrijf: De Wijngoeroe Adres: Schuttevaerweg 23 Werkzaamheden: In- en verkoop van wijn, culinair advies Medewerkers: Drie vaste krachten en twee part-time chauffeurs Website: www.dewijngoeroe.nl Waar komt de liefde voor wijn vandaan? Die is ingegoten door meneer Gispen, leraar drankenkennis op de Middelbare Hotelschool in Zwolle. Hij liet me wijnen proeven en vertelde daar zo indrukwekkend over. Daar wilde ik absoluut in verder. Ik vind het altijd nog onvoorstelbaar dat een gewoon landbouwproduct - een druif - zoiets fenomenaals als wijn kan voortbrengen. Magisch. Wat is je missie? Ik zoek de wijnen bij kleine wijnboeren die met respect voor de natuur produceren. Sommige van die wijnhuizen gaan tien generaties terug. Die kennis en passie proef je terug. Zij produceren vaak betaalbare wijnen die zich absoluut kunnen meten met de klassieke toppers. Die wijnen wil ik aan een breder publiek presenteren. Goede wijn… Daar word je emotioneel van. Je krijg kippenvel of tranen in je ogen - van geluk dan. Als je hier komt proeven, wil ik dat je je zintuigen activeert. Wees scherp, alert op wat er met je gebeurt. Ik probeer zo nauwkeurig mogelijk jouw individuele smaak te bepalen. Van veel klanten weet ik dat inmiddels, en daar koop ik ook op in. Ik zal ook altijd vragen wat je met de wijn van plan bent. Is het voor een borrel? Voor een etentje? Wat eet je dan? Tonijn? Hoe ga je die tonijn klaarmaken? Met welke kruiden? Dan weet ik welke wijn er het beste bij past. Waarom koos je voor Spaanse Polder? We wisten al geruime tijd dat we uit ons pand in Katendrecht moesten. Ter oriëntatie heb ik alle industrieterreinen in de omtrek gezien. Vooral de locatie - vlakbij de uitvalswegen - en het vele verkeer dat dagelijks langs mijn bedrijf rijdt, gaven de doorslag. Mijn vader zei altijd… ‘Was toch profvoetballer geworden!’ (Wiegmink speelde twee seizoenen in de betaalde jeugd van SC Heerenveen; red). Later heeft hij zich met mijn keuze verzoend hoor. Heb je tips voor beginnende ondernemers? Koop eerst een rekenmachine. En vraag na hoe het in een bepaalde branche werkt. Als je bedrijf groeit, betekent dat dat je winst in je nieuwe voorraad gaat zitten. Dus: blijf nuchter, koop niet meteen een Ferrari.

Lees verder

Op safari in de polder

Kunstenaar Paul Visser werkt al decennialang aan beelden, gemaakt van afval en gevonden materialen die opduiken rond z’n atelier in de Spaanse Polder. Het industriegebied is voor hem een constante inspiratiebron. Beelden van zijn laatste kunstproject ‘De Big Five van de Spaanse Polder’ waren het afgelopen jaar afwisselend te zien bij twintig bedrijven op het industriegebied. ‘De Spaanse Polder is best te vergelijken met de Serengeti’, vindt Paul. ‘Beide landschappen hebben een grote diversiteit. Bovendien zijn hun “bewoners” van uiteenlopend pluimage en beschikken ze over een parkwachter (stadsmarinier) die illegale praktijken opspoort. Fantasiebeesten Wie op safari gaat heeft als doel de Big Five te zien: de leeuw, de buffel, de luipaard, de neushoorn en de olifant. Daarom maakte Paul vijf fantasiebeesten die je het afgelopen jaar in de Polder kon schieten. Met een camera wel te verstaan. ‘De vijf beelden van beton en gerecyclede materialen heb ik bij twintig bedrijven neergezet. De dieren zijn metaforen voor mensen die in de Spaanse Polder werken. Daarom kun je de Big Five ook nog eens opvatten als vijf karaktereigenschappen: extraversie, servicegerichtheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid.’ Rondleiding Paul kreeg veel positieve reacties. ‘Bij veel ondernemers kreeg ik spontaan een rondleiding. Heel verrassend wat er allemaal in de polder wordt gemaakt en verhandeld. De beelden zette ik in de receptieruimte of op een plek waar ze goed tot hun recht kwamen. Ik dacht dat er wel een en ander zou sneuvelen, maar gelukkig had iedereen blijkbaar veel respect voor de kunstwerken, want ze zijn allemaal heel gebleven. Ze staan nu weer op stal.’ Lachgas Naast gips en beton is afval het basismateriaal waar Paul mee werkt. Dat basismateriaal is in de loop der jaren wel veranderd, vindt hij. ‘Waren het vroeger veel pallets en sinaasappelkistjes, nu zijn het vooral reflectoren en lachgaspatronen die ik vind en verwerk.’ Het primaire doel van de kunstenaar is niet om de beelden te verkopen. ‘Het gaat mij meer om de ervaring en om het contact met de ondernemers. Of het kunst is? Vind ik niet zo van belang. Ik wil met de beelden reflecteren op onze eigen jungle en wellicht helpen ze een beetje om hierin te overleven.’ Paul hoopt dat zijn geteste concept ook een mooie kunstroute in de Polder oplevert waar bedrijf en kunst baat bij hebben. Een nieuw project over de Spaanse Polder staat inmiddels op stapel. Eerder werk van Paul Visser, verschenen in boekvorm: Ode aan de Spaanse Polder over cultuur, natuur en techniek. (2015) CarnaFval een feestelijk uitgedoste optocht van bedrijfsuniformen en -wagens langs de hoofdas van het gebied, de Industrieweg. (2017)

Lees verder

Slim nadenken + toeval = innovatie

Sinds 1952 verkoopt en bewerkt Polyplastic acrylaatplaten tot verschillende eindproducten. Tot voor kort ging het vooral om dubbelwandige isolatievensters voor caravans en campers. Maar onlangs opende het bedrijf een nieuwe productielijn: isolerende deuren voor koelmeubelen in supermarkten. Een veelbelovende innovatie. We vragen directeur-eigenaar Peter Jan Veeneman hoe innoveren in zijn werk gaat. ‘Stilstand is achteruitgang’, vindt Veeneman. ‘Dat mag dan een enorm cliché zijn, innoveren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. ‘Je kunt niet bij elkaar gaan zitten en zeggen: nu gaan we innoveren. Je moet openstaan voor verandering en dan de juiste combinatie maken. Vaak gebeurt dat dankzij een toevallige gebeurtenis.’ Spitfire Veeneman geeft een praktijkvoorbeeld: ‘Mijn vader was vijftien toen de oorlog voorbij was. Hij was gek op Spitfires en vond het fascinerend dat de gebogen plexiglas-cabineramen niet knapten bij een kogelinslag. Het materiaal was licht, doorzichtig, sterk en toch buigbaar. In 1952 zegde hij zijn goede baan bij Unilever op om de mogelijkheden van kunststofglas toe te passen. Hij startte met een vriend een handelsonderneming. Later bouwde hij een werkplaats en maakte een aantal jaren plexiglas-cabineruiten voor tractoren. Toen zag hij op een tractorbeurs een caravan – waarin mensen koffie dronken en contracten tekenden – met een kapot raam. Mijn vader bood aan het te maken, met plexiglas. De rest is geschiedenis. Polyplastic is nu Europees marktleider; zeventig procent van de caravans en campers in Europa rijdt rond met onze dubbelwandige vensters.’ Het verhaal illustreert hoe innovaties tot stand komen: ‘Je zit op een spoor, maar dankzij het toeval zie je een nieuwe kansrijke combinatie.’ Vertaalslag ‘Hetzelfde gebeurde bij de ontwikkeling van onze nieuwe productielijn voor koeldeuren’, vervolgt Veeneman. ‘We wilden aansluiten bij maatschappelijke trends op het gebied van duurzaamheid en energiereductie. Maar hoe maak je dan de vertaalslag naar je business? We vroegen ons af: maken we vensters of dichten we ruimtes af? Die laatste optie bood mogelijkheden. Kort daarna raakte ik in gesprek met iemand die supermarkten adviseert over energiebesparing. De winst was volgens hem vooral te behalen in de koelvitrines. Bingo! Daar was die toevallige factor die we nodig hadden. Vandaar onze nieuwe productielijn voor koeldeuren voor supermarkten; een segment dat razendsnel groeit.’ Opgeven of doorzetten Na het idee komt de volgende fase. Die van marktonderzoek en het ontwikkelen van een businessmodel. Veeneman: ‘We ontdekten dat de Zuid-Europese markt het meest lucratief zou zijn, vanwege de hoge energiekosten. Vervolgens klopten we aan bij de bouwers van koelvitrines, maar zij wilden hun product niet aanpassen. Kunststof was in hun ogen – vergeleken met het vertrouwde glas – een minderwaardige oplossing. Dan kun je twee dingen doen: opgeven of doorzetten. We kozen het laatste en benaderden de supermarkten rechtstreeks. Zij waren snel overtuigd en dwongen de bouwers om met onze DoubleCOOL doors te werken.’ Ingebouwde zonnecellen Polyplastic is ondanks de achterstand in taal, afstand en cultuur bezig de Zuid-Europese markt te veroveren. ‘Omdat we vanuit de klant denken’, zegt Veeneman. ‘De deuren hebben een unieke oplossing om de acrylaatplaten zonder frame bij elkaar te houden. Daardoor bieden we extra zicht op de producten. Verder geven onze deuren geen condens, lopen ze uiterst soepel, vallen ze vanzelf zachtjes en geruisloos dicht en hebben ze een nagelvriendelijke greep. Allemaal elementen die de verkoop stimuleren. Bovendien bieden we retrofit-pakketten waarmee we de deuren in bestaande koelvitrines vervangen door onze energiebesparende exemplaren. En onze internationale gasten nemen we mee naar Zegro, daar zijn onze producten ‘live’ te bewonderen.’ Polyplastic is constant bezig te ‘zoeken naar beter’, zoals Veeneman het uitdrukt. ‘Ik voel een innerlijke onrust als dingen nog niet helemaal kloppen. Het is onze passie om de verwachting van de klant te overtreffen. Daarom zijn we alweer bezig met een volgende innovatie: acrylaatvensters met ingebouwde zonnecellen.’ Polyplastic bereidt zich voor op de toekomst. De productiehal – waar de acrylaatplaten worden gezaagd, gekromd, gelijmd, verhit, gefreesd en van een motief worden voorzien – wordt momenteel uitgebreid en vernieuwd. Ook het kantoorpersoneel krijgt nieuwe werkruimtes. ‘Er komt straks veel meer daglicht binnen en het geheel wordt transparanter.’ De opening van het vernieuwde pand staat gepland voor februari 2019.

Lees verder

Hogeschool Rotterdam en mkb werken samen ‘We kunnen veel aan elkaar hebben’

Ik wil duurzamer gaan produceren, maar hoe pak ik dat aan? Om mijn bedrijf toekomstbestendig te maken, moet ik digitaliseren. Waar begin ik? Bij Hogeschool Rotterdam staat een flink aantal studenten klaar die ondernemers met deze en allerlei andere vraagstukken kunnen helpen. ‘Ondernemers krijgen actuele bedrijfs­kundige en economische inzichten en hulp tegen lage kosten en onze studenten krijgen de gelegenheid om ervaring op te doen. Zo snijdt het mes aan twee kanten’, vertelt Arjen van Klink, programmadirecteur van Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam dat de samenwerking organiseert. Van Klink komt zelf uit het bedrijfsleven. Hij hield zich bij de Rabobank onder andere bezig met strategische vraagstukken, new business development, financiering en met het coachen van innovatieve start-ups. Sinds twee jaar is hij programmadirecteur van het kenniscentrum en zoekt hij nadrukkelijk de verbinding tussen het opleidingsinstituut en het bedrijfsleven. ‘Het hoger beroepsonderwijs en het midden- en kleinbedrijf hebben elkaar nodig om te innoveren, maar weten elkaar nog onvoldoende te vinden’, vindt hij. ‘Het kenniscentrum verbetert deze samenwerking, waarbij we ons richten op praktijkgericht onderzoek.’ Fieldlabs Vorig jaar heeft de hogeschool pilotprojecten rondom risicomanagement uitgevoerd samen met een aantal bedrijven in de Spaanse Polder. Ook hebben tien studenten van de opleiding Vastgoed & Makelaardij in een pressure cooker-setting naar vier nieuwe manieren gezocht om risico’s bij een vastgoedeigenaar in de Polder te managen. Hun vernieuwende aanpak konden zij direct testen bij een praktijkjury. De resultaten hebben geleid tot uitbreiding van het idee. Zo is ook het contact met Team Galatee ontstaan. ‘We hebben nu ongeveer 25 studenten beschikbaar voor opdrachten uit de Spaanse Polder. Dat zijn enerzijds studenten Bedrijfskunde die een afstudeerproject doen. Zij doen gedurende twintig weken twee dagen per week onderzoek bij een bedrijf. Anderzijds hebben we derdejaars studenten Commerciële Economie beschikbaar. Zij doen in teams van drie of vier studenten onderzoek bij één bedrijf en komen met praktische adviezen. Dan zijn er nog de minoren en fieldlabs, waarbij een team van drie of vier studenten vanuit verschillende opleidingen naar een probleem kijkt. Bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om reststromen opnieuw te gebruiken. Daar zit een financieel, een bedrijfsmatig en een duurzaamheidsaspect aan. Door hun verschillende achtergrond komen ze tot creatieve en vernieuwende oplossingen. Zij zijn gedurende een half jaar enkele dagen per week inzetbaar.’ Felipe Pinto Xavier, bijna afgestudeerd student Bedrijfseconomie, deed vorig jaar zijn minor Risicomanagement. Hij deed een benchmarkonderzoek en bekeek de verschillen in kansen en bedreigingen bij groothandels in bouwmaterialen. De deelnemende bedrijven zagen – anoniem – hoe zij presteerden tegenover branchegenoten en waar verbeterpunten lagen. Hij kwam er onder meer achter dat de groothandels in bouwmaterialen in de Spaanse Polder achterlopen op het gebied van prefab-materialen, waardoor ze in de keten vaak worden overgeslagen. ‘Wat ik opmerkelijk vond? Voordat ik het gebied had bezocht, hoorde ik verhalen over criminele activiteiten. Ook op advies van de opdrachtgever moesten we tijdens de interviews, wegens de slechte naam van de buurt, met zijn tweeën aanwezig zijn. Toen ik in de polder liep, heb ik geen rare dingen gezien. Ook de ondernemers die ik interviewde konden me ook niets slechts over de buurt vertellen. Ze waren vooral lovend over de ligging en bereikbaarheid van het industrieterrein. Ik zou er graag aan de slag gaan want er zijn veel interessante mkb-ondernemingen.’ Praktijkgericht Onderzoek Bedrijfsmatiger denken en de taal van de ondernemer spreken, is een speerpunt van het kenniscentrum. ‘Dat lukt steeds beter’, zegt Van Klink. ‘Omdat veel vraagstukken van ondernemers zich niet tot een vakgebied beperken, pakken we een opgave bij voorkeur multidisciplinair aan. Dat kan ook omdat we veel verschillende studierichtingen hebben. Verder gaan we voor een praktische benadering. Bedrijven moeten de resultaten kunnen gebruiken. Daar ligt de focus, minder op een theoretische onderbouwing van een probleemstelling.’ Het streven is om tussen de vijftig en zeventig studenten per jaar in de polder in te zetten. ‘We kunnen veel aan elkaar hebben’, zegt Van Klink. ‘De bedrijven, de gemeente en de school. We moeten allemaal bewegen en dat willen we niet vanuit een ivoren toren. De inzichten die we hiermee verzamelen, leveren nieuwe kennis op die we toevoegen aan de leerstof en ook beschikbaar komt voor andere ondernemingen.’ Meer weten? Hogeschool Rotterdam biedt het mkb ondersteuning op de volgende thema’s: strategie, innovatie, business-model, soft controls, circulaire economie, digitalisering en risico­management. U kunt ook een uitgebreide ‘menukaart’ aanvragen via businessinnovation@hr.nl of via 010-7944441.

Lees verder

Meer ruimte schept nieuwe mogelijkheden

‘We hebben het niet echt nodig, maar het is wel handig om te hebben’. Zo motiveert Ton Verschuren, directeur SEW Eurodrive Rotterdam, de aankoop van een aanpalende kavel met daarop een oude stofzuigerfabriek in de Spaanse Polder. Hieronder legt hij uit waarom en verklapt hij het geheim waarom het bedrijf al jarenlang koploper in de branche is. ‘Hoe vaak komt het voor dat je achterbuurman vertrekt?’, stelt Verschuren de vraag. ‘Zouden we ooit iets willen ontwikkelen op een aangrenzend perceel of pand, dan moesten we op het juiste moment de knoop doorhakken. Die kans deed zich nu voor.’ Dat betekent dat het bedrijf nog wel even in de Spaanse Polder blijft? Zeker’, aldus Verschuren. ‘De ligging, nabij uitvalswegen, en de verbeteringen die we in het gebied zien, maken het een prima vestigingsplaats. Verder zie ik steeds meer dubieuze bedrijven vertrekken. Het is mooi als daar betrokken ondernemers voor terugkomen. Ik heb geen voorkeur voor grote of kleine bedrijven of voor een bepaalde branche. Diversiteit is goed voor het industriegebied.’ Wachten, zoeken, lopen SEW Eurodrive heeft vijftien fabrieken en 75 drive technology centers, verspreid over 47 landen en is wereldspeler op het gebied van aandrijftechniek. In de Spaanse Polder assembleert SEW Eurodrive jaarlijks ruim 45.000 motorreductoren, frequentieregelaars, tandwielkasten en andere aandrijftechnische eindproducten voor de Nederlandse markt. De assemblagehal is overzichtelijk ingericht met montage-eilanden en geavanceerde installaties. ‘We streven naar minimale verspilling van tijd en materiaal, waarbij we het wachten, lopen en zoeken zoveel mogelijk vermijden. Dankzij deze efficiënte indeling verhuren we nu ongeveer veertig procent van ons pand aan diverse bedrijven.’ Hergebruik Dus behoefte aan extra ruimte heeft de onderneming niet. Vandaar dat Verschuren besloot het nieuw aangekochte pand meteen te slopen. ‘Dat klinkt tegenstrijdig maar het bleek effectiever dan het op te knappen. Bovendien hebben we behoefte aan parkeerruimte, dus daar gaan we het in eerste instantie voor gebruiken.’ Het ingehuurde sloopbedrijf gaat zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Na het verwijderen van het asbest, wordt het staal hergebruikt voor bevestiging van de zonnepanelen op het dak van het parkeerterrein en wordt het beton vergruisd en gebruikt voor de nieuwe fundering. Digitale tweeling Wat is het geheim van SEW Eurodrive? Hoe blijf je koploper in de branche? Verschuren noemt een paar factoren: ‘Allereerst moet je een kwalitatief goed product hebben en weten met welk probleem de klant worstelt.  Daar komt bij dat we veranderingen niet uit de weg gaan. Doorgaans worden onze aandrijvingen aan het eind van een productieproces ingezet, voor een verpakkingslijn of pas bij de belading. We leggen ons nu steeds vaker toe op machine automation. Dat betekent dat we eerder in het proces verschijnen en dus meer voor een klant kunnen betekenen. Andere trends zijn dat we vaker grotere tandwielkasten bouwen voor bruggen, sluizen en kranen en dat we innovatieve opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld om zeecontainers machinaal te lossen. Soms werken we met cobots. Dat is een robotachtige assistent, die bijvoorbeeld een zwaar onderdeel vasthoudt, zodat de medewerker een complexe bewerking kan uitvoeren. Een ander nieuw fenomeen is de “digitale tweeling” van ons product. Het ontwerp en het maken van onze producten leveren data op, die we meesturen naar de klant. Hij kan deze digitale tweeling combineren met gegevens van zijn machine waar ons product in zit. Zo weet hij nog beter wanneer het product of onderdeel aan vervanging toe is. Dat voorkomt stilstand van zijn proces.’ Brein prikkelen Verder is het aantrekken en behouden van goede en betrokken mensen – en dus kennis en ervaring – essentieel. ‘Dat doen we door interessant werk te bieden en flexibele werktijden te hanteren. Bovendien mogen onze medewerkers op kosten van SEW opleidingen doen, ook niet werkgerelateerde cursussen. Als het brein zich maar blijft ontwikkelen. Het behouden van ons personeel lukt ons aardig. De gemiddelde contractduur is 23 jaar. Ik waarschuw nieuwkomers vaak: waarschijnlijk is SEW je laatste werkgever! Ook de aankoop van het nieuwe perceel prikkelt het brein, merkt Verschuren. ‘Er ontstaan allerlei ideeën over wat we allemaal met de extra ruimte kunnen doen.’

Lees verder

Schilderachtig

De donkerste plek in de Spaanse Polder kan wel een opknapbeurt gebruiken. Vandaar dat Team Galatee 7 in overleg met de ondernemersverenigingen OVSP en ROB het initiatief nam om het viaduct onder de A20 op te fleuren met een paar kunstwerken. Maar niet zomaar kunstwerken. Gebiedsnetwerker John Ringeling vertelt: ‘We hebben het team acht tekeningen voorgelegd van kunstenaars van Herenplaats, het Rotterdams centrum voor kunstenaars met een beperking. Uit deze acht tekeningen koos team Galatee er twee uit die bijzonder zijn in stijl en kleur. Twee graffiti-artiesten hebben deze tekeningen eind oktober in het groot en met verf aangebracht op de pilaren onder het viaduct.’ De gebiedsnetwerker heeft al veel positieve reacties gehad van publiek en bedrijven uit de buurt. Is hij niet bang dat eroverheen gekliederd wordt? ‘Nee, de locatie is voor amateurkladderaars niet interessant. Je bereikt er geen miljoenenpubliek mee en een gouden regel van graffiti-artiesten maar ook van kladderaars is dat zij elkaars werk respecteren.’

Lees verder

Zegro biedt jaarlijks zeventig leerlingen een stageplek

Het beste leerwerkbedrijf in Rotterdam? Dat is Zegro in de Spaanse Polder. En de beste praktijkopleider van 2018 in de sector Transport & Logistiek? Die werkt bij dat bedrijf. We vragen superstagebegeleider Marco van den Bos wat zijn geheim is achter deze succesformule. Elk jaar vinden ongeveer zeventig leerlingen van Rotterdamse scholen een stageplek bij Zegro. Facilitair manager Marco van den Bos begeleidt ze. De niveaus verschillen. Een aantal komt een mbo-stage doen op niveau 3 of 4. Incidenteel is er een hbo\'er. Ook komen er jongeren die via het Albeda Startcollege een entreeopleiding volgen. Zij hebben hun vmbo-diploma niet gehaald, doen bij Zegro praktijkervaring op en kunnen alsnog een diploma halen. \'Die groep biedt de meeste uitdaging\', vertelt Marco. \'Het is mijn passie om de jongeren verder te helpen. Soms begint dat met aanleren van sociale basisvaardigheden en gaan we \"Goedemorgen mevrouw, kunt u het vinden?\" oefenen. Schrik niet, het is voor een aantal al een behoorlijke barrière om vriendelijk op klanten af te stappen.\' Wolvenbloed \'Welke selectiemethode ik hanteer? Die heb ik niet. Ik screen niet, iedereen komt bij Zegro in aanmerking. Moet ik dan alleen de beste leerlingen aannemen? En die anderen dan, moeten we die dan maar negeren? We zijn Rotterdammers, lopen niet weg voor problemen maar lossen ze op. Ik ga liever de uitdaging aan. Hier ben je een Zegro, maakt niet uit waar je vandaan komt. Veel van de binken die hier stage komen lopen, zijn behoorlijk streetwise. Dat is op zich goed, als je die wijsheid maar op de juiste manier gebruikt. Je mag best wat wolvenbloed hebben. Makke schapen zijn er al genoeg in dit land.\' Oprecht Oprecht is het sleutelwoord in Marco\'s succesformule. Al wil hij liever niet van een formule spreken. \'Iedereen verdient bij ons gewoon een kans. Zit je in een rolstoel en wil je winkelmanager worden? Stotter je, maar wil je toch in de bediening werken? Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten, alleen weten ze dat soms nog niet.\' Ook de achtergrond van iedere stagiair vindt Marco belangrijk. \'Ik heb oprechte interesse in iemands privéomstandig­heden. Is iemands vader ernstig ziek? Da­n vraag ik daarnaar. Komt iemand de eerste week steeds te laat, dan stuur ik hem niet weg. Want wat los je daarmee op? Ik praat er over en geef die persoon tijd om zijn gedrag aan te passen. Lukt dat, dan heb je weer een stap vooruit gezet. En inderdaad, soms ben ik meer maatschappelijk werker of psycholoog dan facilitair manager, maar daar geniet ik van. Als het uit je hart komt, is het vrij simpel. Wees oprecht, luister, verbind, geef de stagiairs vertrouwen en biedt rust. Is er een probleem? Pel het af tot de kern en los het op. Echt, dan zie je ze groeien.\' Logistieke proces Zo\'n twaalf jaar geleden startte Marco met de eerste groep stagiairs bij het samenstellen van kerstpakketten. Zij leerden op deze manier op kleinschalig niveau het logistieke proces van de Zegro kennen: order picking, assembleren, controleren, inpakken en een pakket gereed maken voor verzending. Dat iedere stagiair eerst kennis maakt met de werkvloer, is nog steeds een belangrijk uitgangspunt. \'Zo ziet de leerling alle onderdelen van het logistieke proces, zodat theorie en praktijk bij elkaar aansluiten. We richten ons verder op de opdracht die ze van school hebben gekregen. De een doet een stage van drie maanden, een ander blijft een half jaar. Hoe dan ook, we vatten de koe meteen bij de horens. We gaan niks vooruitschuiven en plannen eerst de dingen die voor de stageopdracht nodig zijn. Is dat klaar dan kun je later lekker \"uitfietsen\". De stagiair wordt gekoppeld aan een \"leermeester\" op de werkvloer, die bekijkt welke talenten en interesses de leerling heeft.\' Met zeventig stagiairs per jaar zit Zegro aan de max. \'Mijn wekker gaat om 4.25 uur. Da\'s vroeg, maar ik word blij wakker want ik mag, en kan, weer aan de slag. En ik doe het liefst tien dingen tegelijk. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Maar we moeten natuurlijk wel kwaliteit kunnen blijven bieden.\'

Lees verder

Nieuwe ruimtelijk-economische visie in de maak

Het is tijd voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van de Spaanse Polder en Noordwest. Tot nu toe lag het accent vooral op schoon, heel en veilig en op het bestrijden van ondermijnende activiteiten in het grootste aaneengesloten industriegebied van Europa. Alhoewel deze thema’s nog wel even actueel zullen blijven - wat dat betreft is er altijd werk aan de winkel - denken alle betrokkenen nu na over hoe het gebied er in de toekomst uit moet komen te zien. Met andere woorden: er moet een ruimtelijk-economische visie komen. Het industriegebied moet een aantrekkelijk klimaat bieden voor ondernemers, investeerders en talenten. Hoofdthema’s voor de ruimtelijk-economische visie van het industriegebied zijn duurzaamheid, werkgelegenheid, bereikbaarheid, branchering en de A20-zone. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor een betere leefbaarheid in de polder, met een mooiere buitenruimte en meer aantrekkelijke ontmoetingsplekken. De gemeenten hebben inmiddels een aantal bijeenkomsten over dit thema georganiseerd en tegelijkertijd twee consultancybureaus in de arm genomen - Buck Consultants International en Perron 14 – die de over­heden ondersteunen bij het ontwikkelen van de ruimtelijk-economische visie. Roadshows Ook de Ondernemersvereniging Spaanse Polder zoekt antwoorden op de vraag hoe we de Spaanse Polder en Noordwest klaarstomen voor de toekomst. ‘Een belangrijke vraag’, vindt voorzitter Frank Kapsenberg, ‘die niet beantwoord kan worden zonder de ondernemers in het gebied bij de te maken keuzes te betrekken. Daarom organiseert de OVSP verschillende roadshows. Hoe moet het industrieterrein er volgens de ondernemers over vijftien jaar uitzien? Welke competenties zien zij, wat is het DNA van de polder, welke trends zien zij in relatie tot de historie van de Spaanse Polder en Noordwest? En wat zijn hun overwegingen om te blijven of juist om te vertrekken? Dat zijn onderwerpen die in de verschillende roadshows aan de orde komen. Afgelopen zomer zijn er twee gehouden, de derde was op 29 november.’ Muizen ‘Het is van groot belang om niet alleen de grote bedrijven om hun mening te vragen’, vindt Kapsenberg. ‘Dat levert een te eenzijdig beeld op, denken wij. Veel van de mkb’ers in het gebied – met vijf tot vijftien medewerkers – verdienen het ook om gehoord te worden. Zij zorgen immers voor 75% van de werkgelegenheid.’ Bij de OVSP-roadshows die bij verschillende mkb-bedrijven worden georganiseerd, zijn steeds zo’n twaalf ondernemers aanwezig. ‘Heel nuttig, want de bijeenkomsten zijn interactief en stimulerend, ook omdat we de vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijken. Deze ondernemers zijn betrokken bij het gebied – weten bij wijze van spreken welke muizen onder welke lantaarnpaal wonen – en bezitten enorm veel kennis over het industrieterrein.’ Professionalisering Afgelopen zomer publiceerde de OVSP haar visiedocument ‘Spelen om te winnen’. ‘Daarin hebben we onze koers uiteengezet’, vertelt Kapsenberg. ‘Het is een stip op de horizon waar de georganiseerde ondernemers naar toe willen werken. Een van de onderdelen uit het document is dat we willen professionaliseren. De polder vraagt steeds meer en het kost veel tijd om ons beleid effectief in daden om te zetten. We zijn daarom op zoek naar een doortastende persoon, die de taal van de ondernemers spreekt en zich een aantal dagen voor deze taak vrij kan maken. Door een professionaliseringsslag te maken, vergroten we onze kansen aanzienlijk en kunnen we onze ambities beter waarmaken.’

Lees verder

‘Ondernemers moeten krachten bundelen om regie te pakken’

Rien van der Steenoven is de nieuwe stadsmarinier voor de Spaanse Polder. Hij stapt op de rijdende trein die zijn voorganger Marcel van de Ven op gang heeft gebracht. Wat is zijn missie? Hoe ziet de Polder er straks uit en wat moet daar nog voor gebeuren? Per 1 januari 2018 nam Rien van der Steenoven het stokje over van Marcel van de Ven. Als stadsmarinier – superambtenaar met vergaande bevoegdheden – is hij aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in de Polder op te lossen. Van der Steenoven heeft naar eigen zeggen één van de leukste banen in de stad: ‘Ik sta rechtstreeks in contact met twee gemotiveerde burgemeesters – Lamers (Schiedam) en Aboutaleb (Rotterdam) – en kan daardoor snel belangrijke knopen doorhakken en mag zelfs bij tijd en wijle eigenwijs zijn.’ Samen met de ondernemers en de verantwoordelijke diensten wil de stadsmarinier een ruimtelijke economische visie ontwikkelen en toewerken naar een ‘prachtig, goed bereikbaar bedrijventerrein met een hoge kwaliteit van ondernemingen en vastgoedinvesteerders. Een plek waar elk bedrijf zich graag wil vestigen.’ West-Kruiskade Zeven jaar lang bekommerde Van der Steenoven zich als stadsmarinier onder andere om de West-Kruiskade. De straat die in 2010 bekend stond als een van de slechtste straten van Rotterdam is nu een van de visitekaartjes van de stad. Een dergelijke metamorfose wil de superambtenaar ook in de Polder toepassen. ‘Al is de Spaanse Polder natuurlijk veel groter, waardoor het manoeuvreren wat complexer zal zijn. Aan de andere kant is de populatie veel homogener: weinig bewoners of winkeliers, veel ondernemers en vastgoedeigenaren. Op dit moment zijn de ondernemers op de West-Kruiskade weer in charge. Zij hebben de regie, de gemeente faciliteert.’ Onkruid Van der Steenoven ziet dat kantelpunt ook voor de Spaanse Polder opdoemen. Met Team Galatee 7 drukt de gemeente nu een behoorlijke stempel op het gebied. ‘We steken extra energie in onderhoud van groen, infrastructuur en handhaving. Op het moment zijn we bezig de ondernemerskwaliteit van het gebied te verhogen en het groeipotentieel te vergroten. Met andere woorden: we moeten nog flink wat onkruid wieden om de mooie bloemen tot hun recht te laten komen. Dat betekent ook dat we soms het tempo van de ondernemers moeten aannemen, door besluiten te versnellen.’ Over een aantal jaren zullen de ondernemers in de Polder, als het aan hem ligt, de regie overnemen, zoals dat nu op de West-Kruiskade ook het geval is. ‘Wel moeten we zorgen voor een goede borging en we zullen de ondernemers natuurlijk blijven ondersteunen.’ Samenwerken Hoe ondernemers die regierol pakken, moet gaandeweg duidelijk worden. ‘Dat kan met de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor pandeigenaren of voor huurders. Je kunt ook denken aan een publiek-private samenwerking zoals op de Alliante West-Kruiskade. Het gaat uiteindelijk om een stevige samenwerking. In welk model is daaraan ondergeschikt. Ik vind het belangrijk dat ondernemers hun krachten bundelen. Als gemeente zouden we het liefst zaken doen met één stevige ondernemerspartij. Daarom juich ik de fusieplannen tussen de verschillende belangenverenigingen toe.’ Melden ‘Voorlopig bestaat mijn werk uit het verbinden van partijen, prioriteiten stellen, zorgen dat de benodigde acties worden uitgevoerd en bijsturen. Of het een succes wordt hangt af van de samenwerking’, vindt Van der Steenoven. ‘Om de openbare orde en veiligheid op peil te houden, hebben we de hulp van ondernemers nodig. Ik hoor wel eens ondernemers die zeggen dat ze niet precies weten wat er drie panden verderop gaande is, maar dat het hen niet pluis lijkt. Meld dat dan! Daar is het team voor. Overigens, ook als ergens de verlichting niet naar behoren werkt: vertel het ons en we doen er iets aan.’ Gezamenlijk eigendomsgevoel Van der Steenoven zou graag zien dat ondernemers trots zijn op de Polder. ‘Dat ze elkaar vertellen: goh, wat dom van je dat je niet in Spaanse Polder zit. Daarvoor moeten we wel een gezamenlijk eigendomsgevoel creëren. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid pakken. Dat begint al bij het opruimen van het zwerfvuil rond je eigen – of gehuurde – pand. Ik sta nu wel met mijn gezicht in de Afslag 12, maar we zijn allemaal even belangrijk als we er een succes van willen maken.’

Lees verder

Rat rukt op

Ondernemers zien ze steeds vaker voor hun voeten wegschieten of zich gezwind verstoppen in een kier, spleet of holte: bruine ratten. In 2016 verdubbelde het aantal meldingen in ‘Ratterdam’ zich ten opzichte van 2015. Over 2017 zijn nog geen exacte cijfers bekend. Met de haventjes en de ruim vertegenwoordigde food-industrie vindt de rat het ook best fijn in de Spaanse Polder. Ratten zijn intelligente en nuttige beestjes. Ze vreten vetophopingen in het riool weg, ruimen weggegooid voedsel op en je kunt er medicijnen en cosmetica op testen. Maar ze brengen vooral schade toe. Ze knagen van alles en nog wat door, soms met kortsluiting tot gevolg. Daarnaast bevuilen ze goederen en kunnen ze ziektes overbrengen. Verder kunnen ze uw imago behoorlijk schaden. Bijvoorbeeld als er een foto van een rat op Twitter of Facebook verschijnt, waarin ook uw bedrijfslogo te zien is. Waarom stijgt het aantal ratten? Een van de redenen waarom het aantal ratten stijgt, is dat we meerdere zachte winters hebben gehad, waardoor veel meer ratten overleven. Omdat er overbevolking heerst in de riolen, komen ze boven de grond om eten te zoeken. Dat eten blijkt in ruime mate voorhanden. Een andere reden is dat vergiftigen alleen nog in zeer ernstige gevallen is toegestaan omdat door het gif de natuurlijke vijanden van de rat – uilen, katten en marters – ook doodgaan. Bovendien is de rat steeds vaker resistent tegen dat gif, waardoor beheersing van ratten op termijn onmogelijk dreigt te worden. In plaats van gif gebruikt de gemeente klemmen, waarvan er honderden verspreid liggen over de stad. Zwerfvuilopruimacties De gemeente voert geregeld gesprekken met ondernemers – met name in de foodsector – over welke maatregelen zij het beste kunnen treffen. Food-bedrijven moeten aan extra verplichtingen voldoen. Verder zorgt de gemeente voor het bijhouden van het groen, zodat de rat minder schuilplaatsen heeft. Ook onderneemt de gemeente zwerfvuilopruimacties. Hierdoor zou het aantal meldingen over ratten de komende tijd moeten afnemen. Wat kun je tegen ratten­overlast doen? Dicht gaten en kieren in en om uw bedrijfspand. Repareer of vervang kapotte riool­buizen, onderspoelingen, ventilatieroosters en tegels. Leg geen pallets of stukken regenpijp op uw terrein; dat zijn ideale schuil­plekken. Laat geen voedsel in en om uw bedrijfspand slingeren. Gooi geen etensresten op straat, ook geen brood voor de vogels. Zet geen afval los naast de vuil­container. Kortwiek bossages op uw terrein. Zet vallen en klemmen. Laat een plaagdierenrisico-inventari­satie verrichten door een erkend bestrijdingsbedrijf; zij geven ook aanbevelingen en adviezen.

Lees verder

Heel Holland zakt

Dat Nederland verzakt is een bekend probleem. We zakken met zijn allen gemiddeld zo’n anderhalve centimeter per jaar. In de ene Rotterdamse wijk gaat het sneller dan in de andere. Ook in Spaanse Polder worden geregeld verzakkingen waargenomen. Maar het gevaar zit ‘m vooral in de nog niet waargenomen verzakkingen. Gebiedsnetwerker John Ringeling van Team Galatee7 is tijdens zijn rondes over het industrieterrein altijd alert op tekenen van verzakking: ‘Als we ingezakte tegels zien, dan knopen we even een praatje aan met de ondernemer. Soms weet hij het, soms is hij zich er niet van bewust. Slechts enkele ondernemers maken regelmatig een rondje om hun pand heen.’ Schade Verzakte tegels kunnen duiden op een onderspoeling. ‘Dat wil zeggen een lekke riolering of een kapotte hemelwaterafvoer. Omdat het water ervoor zorgt dat de grond onder de fundering wegspoelt en je dat niet ziet, kan een onderspoeling leiden tot ernstige schade of letsel omdat er iemand doorheen zakt.’ Een onderspoeling kan ook (extra) schade aan het riool, kabels of  gasaansluitingen teweegbrengen en er kunnen daardoor scheuren ontstaan in de gevel. Alert blijven ‘Het is dus van belang dat je de oorzaak achterhaalt en het euvel herstelt’, vindt John. ‘Als er sprake is van een onderspoeling is het de verantwoordelijkheid van de ondernemer of pandeigenaar om te (laten) onderzoeken wat de oorzaak daarvan kan zijn. Een loodgieter kan vaak de diagnose stellen en het probleem verhelpen. Is het geen onderspoeling of is het probleem opgelost, dan komt de gemeente de buitenkant van het pand weer netjes maken. Wie twijfelt of het een onderspoeling of een reguliere verzakking is, kan mij bellen op 06-51389144. De lijst met verzakkingen wordt weliswaar korter’, constateert John. ‘Maar het probleem kan van de een op de andere dag ontstaan of terugkomen. Dus ondernemers, blijf alert.’

Lees verder

‘Nee kennen we niet’

Van remschijven, dynamo’s, uitlaten en koplampen voor garagisten tot gereedschappen, bouten, moeren en verkeerskegels voor de industrie. Aparts levert het. ‘Het gaat erom klanten te ontzorgen’, zegt directeur Miquel Lommerse. ‘Zij bestellen het, wij zoeken uit waar het verkrijgbaar is en bezorgen het. En snel.’ ‘Het woord “nee” kennen we niet’, zegt Miquel. ‘Aan een van onze klanten leveren we zelfs visvoer. Een uitzondering natuurlijk, maar we zijn nu eenmaal gedreven om een oplossing te zoeken. Dat bespaart de klant veel tijd en geld. Met zijn zessen vormen we een goed technisch team in een cultuur waarin we onszelf scherp houden.’ Aparts onderscheidt zich door service. ‘We zoeken het onderdeel tot we het gevonden hebben. Ik herinner me nog dat we ooit zelf een slagboom hebben gemaakt en die rood-wit hebben geverfd. Omdat de klant er met spoed een nodig had.’ V-snaar Vervolgens leveren de chauffeurs van Aparts de producten zo snel mogelijk bij de klant af. ‘We hebben dus geen vaste rijroutes waarbij we zeggen dat het er tussen 16.00 uur een 18.00 uur is. Als we het op voorraad hebben, heeft de klant het binnen een uur. Ook als de bestelling ‘slechts’ een v-snaar is van zeven euro. Door ook oog te hebben voor kleine bestellingen, komen de grotere bestellingen later vanzelf. Dat is mijn overtuiging.’ Specialiteit Hoe is Miquel in deze bedrijfstak gerold? ‘Mijn halve familie zit in de autobranche. Mijn vader Bep werkte bij Bosal (uitlaten) en kende alle grossiers. Ik deed daar vakantiewerk en leerde zo veel mensen kennen.’ Na het behalen van zijn middenstandsdiploma sloeg Miquel echter eerst een andere weg in. Hij werkte drie jaar bij een bank en vier jaar als boekhouder in de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel. In 2000 nam Miquel Aparts Handelsonderneming, die als sinds 1984 bestaat, over. Hij deed dat samen met zijn neef Xander Rietveld, die al een aantal jaren bij Aparts had gewerkt. Het duo richtte zich naast auto-onderdelen voor garagisten steeds intensiever op de indu­strie en bedrijven in de haven. Een van de redenen is de moordende concurrentie in de automaterialenbranche. Per 1 januari 2006 verhuisde Aparts Rotterdam naar de Vlaardingweg. Miquel: ‘Een goed bereikbare locatie waar we onze showroomruimte konden verdubbelen en we ons magazijn zelfs vier maal zo groot konden maken. Verder hebben we een werkplaats waarin we startmotoren en dynamo’s reviseren. Dat is naast het maken van RDW-kentekenplaten onze specialiteit.’ Vuurwerk In de laatste weken van het jaar hijst Aparts twee inmiddels vertrouwde banners aan de gevel met de opdruk ‘Vuurwerk’. Miquel: ‘Dat is niet alleen geboren uit het feit dat mijn compagnon Xander vuurwerkliefhebber is, maar ook omdat het hier tussen Kerst en Oud & Nieuw altijd erg rustig was. Inmiddels is vuurwerk wel een aanzienlijk deel van onze omzet geworden.’ Internetplatform De toekomst ziet Miquel met vertrouwen tegemoet. ‘We hebben ons een aantal jaren geleden aangesloten bij Groupauto, een samenwerkingsverband van en voor onafhankelijke grossiers. Met hen werken we aan een gezamenlijk internetplatform. Als een auto ter reparatie wordt aangeboden, wordt die digitaal uitgelezen. Via het platform zou je meteen de benodigde onderdelen kunnen bestellen bij de dichtstbijzijnde onderdelenhandelaar die ze op voorraad heeft. Bij voorkeur bij Aparts natuurlijk.’

Lees verder

Veiligste plek in de Spaanse Polder

Het is een goed bewaard geheim: de atoombunker in de Thurledestraat. De schuilplaats is gebouwd in 1971 toen de Koude Oorlog nog in volle gang was, en gesloten na de val van de Berlijnse muur in 1989. Een paar enthousiaste Rotterdammers hebben de bunker en alle inventaris in oude glorie hersteld. Afslag 12 mocht mee naar binnen…en ook weer naar buiten. In het geval er een atoomoorlog zou uitbreken, moesten rijksambtenaren door kunnen werken. Daarom beschikte elk rijksoverheidsgebouw over zo’n schuilplek. Vele daarvan zijn gesloopt. Zo niet de bunker onder het gebouw van de voormalige Rijksverkeersinspectie. Het bouwwerk beschermt tegen gifgassen en radioactieve straling. Mocht het zover komen dan hadden de zestig medewerkers van deze Rijksdienst in de kelder proviand en voorzieningen voor twee weken; langer zou een kernaanval toch niet duren. Communicatiecentrum In de technische ruimtes staan installaties die de lucht filteren, drie dieselgeneratoren voor een noodstroomvoorziening en een eigen waterbron. Verder zijn er douches – voor radioactief besmette mensen die van buiten kwamen – een kantine, slaaphokken en een EHBO-ruimte. En een voor die tijd geavanceerd communicatiecentrum met draaitelefoons, IBM 5150’s en telexen. Van daaruit konden de transporten van de geallieerden vanaf Hoek van Holland naar het oostfront gecoördineerd worden. Peuk van Opstelten Voor de burgemeester was een speciale kamer ingericht. Toen Ivo Opstelten het museum in 2003 mocht openen, heeft hij voor de show in de ‘burgemeestersbrits’ gelegen en zijn sigarenpeuk – ook te bezichtigen – achtergelaten. Rode knop Onze gids Frank Troost was ten tijde van de Koude Oorlog jarenlang technisch beheerder van de bunker. Hij kent de ruimte dan ook als zijn broekzak. We vragen hem wat we moeten doen als Trump of Kim op de rode knop gaat drukken. ‘Daarvoor is in Nederland niets geregeld’, spreekt hij bemoedigend. ‘Dan geldt nog steeds het eeuwenoude advies: ga maar onder de trap zitten met een blik bonen, een zaklamp, water en een radio. Want dan is het ieder voor zich.’ Wie het bunkermuseum met alle bijzondere items uit de zeventiger en tachtiger jaren wil bezoeken, kan een mailtje sturen naar bestuur@bunkerbeheer.nl. Meer informatie op www.bunkerbeheer.nl.

Lees verder

Hoe ziet ú de toekomst?

De afgelopen jaren is er veel verbeterd in de Spaanse Polder. Mede dankzij de komst van het gemeentelijke Team Galatee7. Maar om het gebied tot het beste bedrijventerrein van Europa te maken, is meer nodig: een stevig ondernemerscollectief. De fusie die momenteel wordt voorbereid tussen de Belangenvereniging Spaanse Polder (BVSP) en Ondernemersvereniging NoordWest (OVNW), is een eerste stap. Om de goede ruimtelijk-economische visie met de gemeentes Rotterdam en Schiedam te maken, is een grote betrokkenheid van de bedrijven in Spaanse Polder en NoordWest essentieel. Een gedegen gesprekspartner die de stem van de ondernemer bij beide gemeentes en andere instanties laat horen. De samenvoeging van de BVSP en OVNW leidt tot één sterke vereniging met een groot bereik en een breed ledenbestand. Basis uitbouwen Met de komst van Team Galatee7 is er extra aandacht voor schoon, heel en veilig in de Polder. Ook de aanwezigheid van een vast BOA-team werpt zijn vruchten af. Daarnaast beschikken beide terreinen inmiddels over een uitgebreid netwerk van ANPR-camera’s, wat sterk bijdraagt aan de veiligheid en veiligheidsbeleving. Hiermee ligt er een goede basis voor de toekomst van onze bedrijventerreinen. Maar die basis moeten ondernemers samen met de gemeente vasthouden en uitbouwen. Met andere woorden: de belangen van ondernemers en de samenwerking met de gemeentes moeten we borgen. Dat is het belangrijkste doel van het samenvoegen van beide ondernemersverenigingen. Voor de hand Het fuseren van BVSP en OVNW ligt niet alleen voor de hand vanwege de locatie, maar ook omdat de gemeente Rotterdam het gehele gebied als één groot industrieterrein ziet. Openbaar onderhoud wordt vaak samengevoegd en wegwerkzaamheden en -afsluitingen raken ondernemers uit beide gebieden. Bovendien zijn ondernemers zelf steeds vaker op zoek naar zakelijke contacten in het aangrenzende gebied. Word lid De OVNW is opgericht in 1992, de BVSP in 2002. Beide verenigingen nemen een schat aan ervaring mee op het gebied van belangenbehartiging en schoon, heel en veilig. Ervaringen die u met uw inbreng kunt versterken en waardoor u een stem heeft in uw eigen toekomst. Er is veel te bespreken. Om een paar voorbeelden te noemen: welke zaken vindt u belangrijk? Hoe wisselen we daar de kennis over uit? Hoe organiseren we de uitvoering? Hoe komen we samen met de gemeente tot een verbeterde versie van het industrieterrein? Hoe organiseren we het beheer en hoe verduurzamen we het gebied? Word dus lid!

Lees verder

Poldermodel: Atron/Libervoice

Al 41 jaar zijn Libervoice en Atron, bedrijven van Sjaak Koning, gevestigd in de Spaanse Polder. Waar vroeger iedereen klant was van PTT of KPN, hebben veel kleine ondernemingen de telecommarkt overgenomen. Koning: ‘Kleine bedrijven kunnen sneller reageren en dat komt de kwaliteit en de service ten goede.’ Bedrijf: Atron/LibervoiceAdres: Overschieseweg 76Werkzaamheden: Atron: computers en telecommunicatie-apparatuurLibervoice: zakelijke VOIP-telefonieprovider Medewerkers: 5Website: www.libervoice.nl  Waarom hebben jullie een ruimte ingericht al bruin cafe? Eind jaren negentig hadden we een paar grote ICT-clubs als klant. Die hadden hun bedrijfsruimte ook als café ingericht. Daar konden ze werken, overleggen en deals sluiten. Omdat die jongens allemaal een auto, een laptop en een mobiele telefoon kregen, bouwden wij alle carkits in. Intussen konden zij in een ‘vertrouwde omgeving’ doorwerken.  Hoe ben je dit vak ingerold? Ik heb mts Elektrotechniek gedaan en me meteen op het (tele)communicatievlak gestort. Ben nog steeds zendamateur. Het is een uitdaging om zonder internet contact te leggen met mensen in andere werelddelen.  Zijn jullie meegegroeid met de telecomwereld? Dat kun je wel zeggen. Eind jaren zeventig hielden we ons bezig met reparatie van radio’s en tv’s. Daarna leverden we consumentenelektronica, 27MC-bakkies en politiescanners. In 1988 stapten we over naar zakelijke telefonie. Wij waren een van eersten met de verkoop van ‘mobiele’ telefoons van Siemens en telefooncentrales. Later kwamen de carkits en nu verzorgen we vaste telefonie- en VOIP-diensten voor het mkb.  Wat vind je van de Polder? Mooi. In 1999 ben ik zelfs boven het bedrijf gaan wonen. Toen zag ik pas de schoonheid van het gebied. Als je in het weekend je hond uitlaat langs de Schie, hoor je hoe stil het is, op wat fietsers, bootjes en vogels na. De Polder is de laatste jaren flink opgeknapt, al zijn er nog wel veel lege kavels.  Mijn vader zei altijd… Zorg dat je geen schulden maakt, jongen! Ik kom niet uit een ondernemersnest. Ik ben nooit failliet geweest, maar nam wel eens flinke risico’s. Dat vond mijn vader vreselijk. Nu ben ik wat behoudender.  Hoe is het op de markt? Het ziet er rooskleurig uit. Binnenkort gaat KPN ISDN uitfaseren, dus moeten bedrijven de telefonie anders gaan oplossen. Dat vertellen we veel mkb’ers, maar ik merk wat terughoudendheid bij hen. Ze hebben een telefooncentrale die het nog goed doet en een centrale in de cloud, dat is voor sommigen nog wat abstract. Toch heeft VOIP veel voordelen. Het is goedkoper, je kunt de lijnen automatisch doorschakelen naar een ander toestel en je kunt zelf je telefonische bereikbaarheid regelen. Voor twijfelaars hebben we een mooie tussenoplossing: SmartNode, voor een derde van de ISDN-prijs, met behoud van de bestaande centrale en je kunt later naadloos op VOIP overstappen. Je bent 65, heb je al geraniums uitgezocht? Zeker niet! Het is een enerverende innovatieve markt, waar ik vol enthousiasme nog minimaal vijf jaar aan wil deelnemen. Ondertussen zoek ik een waardige opvolger of overname­kandidaat.

Lees verder

‘Ik ben een buitenmens’

Sebastiaan Coenen (34) is de nieuwe wijkagent van Spaanse Polder en Noord-West. De geboren en getogen Brabander vertelt bevlogen over het gebied. ‘Ik ben er opgeleid, ken het op mijn duimpje en heb het de laatste jaren flink zien veranderen. Ten goede!’ Het is vandaag je eerste werkdag als wijkagent Spaanse Polder. Bevalt het nog? Zeker. Ik heb al wel een paar voorbereidende diensten gedraaid, met mijn voorganger Marijn Bravenboer. En een paar handen geschud met ondernemers. Vanochtend viel ik meteen met de neus in de boter. We hielden een gezamenlijke bedrijvencontrole met douane, belastingdienst en DCMR. Dergelijke controles zullen nog wel wat vaker plaatsvinden. In de wieg gelegd voor politiewerk? Ik wist al wel snel dat ik wijkagent wilde worden. Ik herinner met nog mijn eerste dienst. Ik was negentien en mijn collega’s namen me mee naar de Keileweg. Meteen in het diepe. Daarna had ik verschillende posten bij de politie, ook in Schiedam en Vlaardingen. Heb ook een blauwe maandag bij de recherche meegelopen, maar ik ben veel meer een buitenmens. Wat heb je met de Spaanse Polder? Ik ben er opgeleid. Had toen twee goede coaches. Zij vertelden enthousiast over het gebied en lieten me zien hoe je met creativiteit duistere zaken op het spoor kunt komen. Daarover ga ik natuurlijk geen boekje open doen. Nou ja, je rijdt bijvoorbeeld niet steeds hetzelfde patrouille­rondje, maar pakt ook de kleine straatjes mee. En je stapt geregeld uit om je zintuigen de kost te geven. Werken in de Spaanse Polder is boeiender dan in een woonwijk; er is 24/7 activiteit. Wat is er veranderd in de afgelopen vijftien jaar? Alles. In het begin was het een rotzooitje, en dan druk ik het nog mild uit. Konden we elke dag wel een paar autowrakken weghalen. Nu, na de herstructurering en de extra aandacht van de gemeente, ziet het er heel mooi uit. Dus je komt in een gespreid bedje? Nee, er is altijd werk. Je moet scherp blijven, anders kan het weer de verkeerde kant op gaan.  Wanneer is een wijkagent een goede wijkagent? Als hij goed observeert en informatie vergaart bij – in dit geval – ondernemers. Maar het is niet alleen een kwestie van halen. Als ondernemers bellen, moet je er voor ze zijn. Zo moet je samen werken aan een mooier industriegebied.  Wat kunnen ondernemers van je verwachten? Alles valt of staat met de samenwerking met ondernemers. Ik ga de komende weken met een heleboel van hen kennis maken Vervolgens stellen we de priori­teiten in het gebied vast. Als ondernemers iets opvallends zien, hoop ik dat ze me bellen. We gaan liever een keer te veel ergens kijken dan een keer te weinig. Een melding doen kan overigens ook anoniem. Verder heeft iedere wijkagent zijn eigen werkwijze. Ik ben een netwerker en probeer het ondernemersklimaat te bevorderen door ondernemers de ruimte te geven. Ik houd er niet zo van om politieagentje te spelen. Ik maak liever goede afspraken met ondernemers. Wat is je missie? Uiteindelijk hoop ik dat Spaanse Polder/Noord-West een voorbeeldindustrieterrein wordt voor Rotterdam of zelfs voor Nederland. Voorlopig zet ik me in voor een veilig gebied met een minimaal aantal inbraken en overlast.

Lees verder

Slimme reparaties havenkranen aan de Thurledeweg

Als je havenkraan manke­menten vertoont, wie bel je dan? Veel containerterminals in de Rotterdamse haven toetsen dan het nummer van Jack van Wingerden in. Kennis, kwaliteit en service zijn drie kernwoorden bij zijn bedrijven BBS Industrie en Verspanen bv. ‘Klanten waarderen het als je 24/7 paraat staat.’  BBS Industrie en Verspanen bv zijn gespecialiseerd in het bewerken van werktuigbouwkundige onderdelen. Van het frezen van glijplaten en het draaien van lagerbussen tot het bewerken van remvoeringen, frictieringen, cilinders en kabelschijven. ‘Maar we maken de producten ook zelf’, voegt Van Wingerden eraan toe. ‘Van ontwerp tot prototype en de uiteindelijke bewerking tot een eindproduct.’ In Chinese handen Beide bedrijven zijn nu nog gevestigd aan de Thurledeweg, maar er zijn ontwikkelingen. Verspanen bv is onlangs verkocht aan het Chinese staatsbedrijf ZPMC, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd. ‘Dat is ’s werelds grootste producent van zwaar havenmaterieel’, legt Van Wingerden uit. Het Chinese bedrijf wil zich meer toeleggen op service en heeft al een aantal kantoren in Europa. ‘Zij kregen er lucht van dat de containerbedrijven de kraanonderdelen die ze van ZPMC hadden gekocht, door ons lieten reviseren, repareren of vervangen. Logisch’, vindt Van Wingerden, ‘als het onderdeel heen en weer zou moeten naar China voor reparatie, zou het veel te lang duren voor de kraan weer operationeel is. ZPMC werd eerst klant bij ons. Dat beviel kennelijk zo goed dat ze het nu, na anderhalf jaar onderhandelen, hebben gekocht.’ Van Wingerden (51) blijft wel nog vijf jaar directeur, voornamelijk om zijn kennis over te dragen. Het BBS-onderdeel dat op de Thurledeweg is gevestigd, verhuist naar Hendrik Ido Ambacht. ‘BBS Industrie heeft ook nog een vestiging in Europoort waar we met veertien monteurs tandwielkasten reviseren.’ Fijne kneepjes De Chinese interesse in Verspanen bv is wel te verklaren. Van Wingerden spreekt de taal van zijn afnemers. ‘Ik loop al meer dan dertig jaar in de haven rond. Heb altijd goed opgelet, veel geluisterd naar oudere medewerkers en van hen de fijne kneepjes geleerd. Bovendien heb ik de contacten die ik opdeed goed onderhouden. Ik zag de haven groeien en dacht “daar zit handel in”. Eigenlijk zijn we met de haven meegegroeid; we hebben nu meer dan twintig medewerkers in dienst.’  Innovatief ‘En’, gaat Van Wingerden verder, ‘we staan erom bekend dat we problemen snel oplossen. Vaak neem ik zelf poolshoogte, klim in de kraan en geef een oordeel over het kapotte onderdeel. Kan het worden gerepareerd of moet het vervangen worden en hoe lang duurt het voor de kraan weer draait? We tekenen het onderdeel uit, zetten het in de computer, zodat we het voor een eventueel volgende keer kunnen terugvinden. Het kapotte onderdeel maken we zelf na. Onlangs hebben we een innovatief systeem ontwikkeld, waardoor we de slijtage op de wielen van havenkranen aanzienlijk kunnen terugdringen.’  Vrij weekend Wat is het geheim van het succes van Verspanen bv? ‘Kwaliteit en innovatief vermogen, maar ook eerlijkheid en het dag en nacht klaarstaan voor klanten zijn belangrijk. Al is me dat laatste zo’n tien jaar geleden behoorlijk opgebroken’, geeft Van Wingerden toe. ‘Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel, dat zit in mijn aard. Ik werd jong vader en moest zorgen voor brood op de plank. Daarom heb ik altijd heel veel gewerkt. Elf uur per dag was geen uitzondering. En dan deed ik in het weekend nog de administratie. Dat wordt vanaf nu anders. Ik kijk uit naar een aantal vrije weekenden.’ 

Lees verder

‘Ondernemers weten ons inmiddels te vinden’

Team Galatee7: voor een veilig en vitaal ondernemersklimaat Marcel van de Ven is ruim een jaar lang stadsmarinier voor de Spaanse Polder en aanvoerder van Team Galatee7. ‘We bouwen gestaag door aan een goede organisatie voor een vitaal en veilig bedrijventerrein.’ ‘Team Galatee7, zoals we onszelf hebben gedoopt’, vertelt Van de Ven, ‘wil bereikbaar en zichtbaar zijn. We zijn begonnen de buitenruimte aan te pakken. Zo is er onkruid verwijderd, het wegdek op een aantal plaatsen hersteld en zwerfvuil opgeruimd.’ Brenda Stad, project­manager A20-zone bij de Gemeente Schiedam vult aan: ‘Daarnaast plannen we geregeld bedrijfscontroles omdat we tegelijkertijd bezig zijn om de basis op orde te brengen. Zijn de gegevens uit het kadaster en het erfpachtregister nog actueel? Voldoet de bedrijvigheid aan het bestemmingsplan en aan de wettelijke voorschriften?’  Aanspreekpunt De Spaanse Polder, inclusief de ’s Gravelandse Polder en NoordWest, heeft met zijn uitvalswegen, vliegveld, hoogste milieucategorie én ruimte, een enorme potentie. ‘Logisch dat beide burgermeesters verkondigden meer aandacht te willen voor het gebied’, vindt Van de Ven. ‘Dat willen we vanuit Team Galatee7 bereiken. We zijn een aanspreekpunt voor ondernemers. We hebben geen 0900-nummer, je kunt hier op de Galateestraat 7 gewoon binnenstappen. Gelukkig weten ondernemers ons inmiddels te vinden. De vragen die we krijgen zijn divers. De een wil iets weten over een wegafsluiting, de ander meldt dat ergens de verlichting hapert. We zorgen ervoor dat de juiste mensen worden ingeschakeld om het euvel snel te verhelpen. Het mooie van deze functie is dat ik dwars door alle lagen heen kan bewegen. De ene keer heb ik de minister op bezoek, de andere keer een ondernemer met specifieke vragen.’  Economische visie Naast deze praktische zaken beraadt Team Galatee7, waarin op de achterhand zo’n twintig medewerkers actief zijn, zich over de toekomst van het gebied. ‘De economische visie mag wel wat scherper worden geformuleerd’, vindt Stad. ‘Die willen we met een platform van pandeigenaren, belangenverenigingen en ondernemers ontwikkelen. Welke bedrijven wil je aantrekken? Zorg je bijvoorbeeld tegelijkertijd voor stageplekken voor het mbo, zodat je de link tussen opleiding en bedrijfsleven veilig stelt?’  Van de Ven: ‘Aan de andere kant beseffen we dat niet alles van bovenaf te sturen is, we kunnen alleen wat richting geven. Ik ben dan ook voor een bottom up-aanpak. Als regels voor ondernemers of pandeigenaren te rigide blijken, moet je ze wellicht versoepelen.’  In 2015 liep het omvangrijke herstructureringsproject van de Spaanse Polder af. De burgemeesters van Schiedam en Rotterdam vonden dat de aandacht voor het gebied daarna niet mocht verslappen en dat de communicatie tussen de gemeente en de ondernemers op peil moest blijven. Met het aanstellen van een stadsmarinier, die met het Team Galatee7 vanuit het gebied opereert, is de overheid er blijvend zichtbaar en bereikbaar.

Lees verder