Sluit menu

Privacyverklaring

Ondernemersvereniging Spaanse Polder (hierna: OVSP) respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoon)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op het behartigen de belangen van de aangesloten ondernemers. Gegevens die worden gevraagd via [contact-lid worden?] op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, u niet informeren over onze diensten en activiteiten. Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet met derde partijen gedeeld.

 

Bewaartermijnen

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e­‐mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-‐mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Beveiliging

Alle gegevens die u met OVSP uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Customer Relationship Management Systeem. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met onze vereniging hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

 

Ondernemersvereniging Spaanse Polder
P/A Spuistraat 10, 3087 BS Rotterdam
E-mail: info@ovspaansepolder.nl

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met OVSP dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies tenzij ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.