Sluit menu

Keurmerk Veilig Ondernemen Spaanse Polder van start

05 jun 2015

Op een veilig bedrijventerrein werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer optimaal samen aan een veilige werkomgeving! De Belangenvereniging Spaanse Polder stimuleert dit met het Keurmerk Veilig Ondernemen  (KVO).

Over KVO

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Dit gaat bijvoorbeeld om maatregelen als:

  • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’
  • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
  • het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s en dergelijke
  • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W).

Aan de slag

De Belangenvereniging Spaanse Polder (BVSP) heeft bij de gemeente een KVO voor de Spaanse polder aangevraagd. De gemeente heeft deze opdracht gegund aan het bedrijf De Zakenpartner B.V. die al jaren het secretariaat voor de BVSP verzorgd.

De Zakenpartner helpt de ondernemers in de Spaanse Polder om het Keurmerk Veilig Ondernemen te verkrijgen. Een speciaal projectteam staat voor u klaar om ons kosteloos te begeleiden bij het aangaan van een samenwerking met gemeente, politie en brandweer. De procesbegeleider zorgt voor de voortgang van het proces tot en met de eerste certificering.
Aan het behalen van het Keurmerk zitten wel enige kosten vast die gedragen worden door de BVSP.
Daarnaast zal er om de drie jaar een hercertificering plaatsvinden.

Uw hulp

Veiligheid in en rond het bedrijf is onmisbaar voor de ondernemers van de Spaanse Polder. Om die reden willen wij vanuit de Belangenvereniging meer weten over de veiligheid op het bedrijventerrein. Hoe veilig voelen u en uw medewerkers zich, wat ziet u zoal gebeuren en wat maakt u mee? De inzet van de politie gebeurt doorgaans aan de hand van aangiften, maar lang niet overal wordt aangifte van gedaan.

Met uw hulp willen wij horen wat er buiten het zicht van de politie gebeurt op ons bedrijventerrein zodat we daar mee aan de slag kunnen in samenwerking met de politie en de gemeente. Met behulp van het Platform Criminaliteitsbeheersing Rijnmond vragen we alle ondernemers in de Spaanse Polder deze zomer naar hun beleving van de veiligheid en de incidenten die zij meemaken. Hierbij staan we ook stil bij beheer, onderhoud en handhaving. Veiligheid hangt immers nauw samen met een schone en hele omgeving.

Vanaf volgende week gaat het team `Keurmerk Veilig Ondernemen` de Spaanse Polder in en komt de vragenlijst bij u afgeven/afnemen.Deze vragenlijst kunt u ook alvast hier onder vinden. U kunt deze uitprinten, invullen en per mail of per post retourneren aan de vereniging.

De vragenlijst kunt u mailen naar:
info@bvspaansepolder.nl

Of insturen naar:
Bestuur Belangenvereniging Spaanse Polder
Spuistraat 10
3087 BS Rotterdam

Tenslotte, nu hebben we een uitgelezen mogelijkheid om bij te dragen aan de veiligheid van de Polder, laten we samen die kans benutten! We zien de ingevulde enquêtes graag retour.

 Vragenlijst Keurmerk Veilig Ondernemen Spaanse Polder