Sluit menu

Keurmerk Veilig Ondernemen Beter voor uw zaak

15 jun 2016

Inbraken, overvallen en illegale praktijken… een onveilige omgeving kan uw bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Daarom werkt de Belangenvereniging Spaanse Polder er hard aan om het Keurmerk Veilig Ondernemen binnen te slepen.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie is dé manier om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen. Een KVO-traject helpt ondernemers om samen met gemeente, politie en brandweer afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud structureel te volgen en maatregelen te nemen. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht en vervolgens aangepakt. De betrokkenheid van de ondernemers is daarbij van groot belang. Het Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam-Rijnmond leverde voor Spaanse Polder een KVO-adviseur van De Zakenpartner.

MAATREGELEN

‘We zijn begonnen met het afnemen van enquêtes bij bedrijven in de polder’, zegt Dennis Rietveld van De Zakenpartner. ‘Ook hebben we een schouw gehouden en gesproken met allerlei betrokken organisaties: politie, gemeente, brandweer, ondernemers en belangenvereniging. Zo hebben we een goed beeld gekregen van de ontwikkelingen en uitdagingen in de Spaanse Polder. De volgende stap is dat we met alle betrokkenen om de tafel gaan om te kijken naar oplossingen en maatregelen.’

DONKER EN ANONIEM

Uit de enquête blijkt dat de ondernemers zich in hun bedrijf over het algemeen veilig voelen, maar minder veilig in de omgeving van hun bedrijf. Rietveld: ‘In sommige gebieden is het gevoel van onveiligheid groter dan in andere. Vooral het viaduct onder de A20 scoort slecht. Ondernemers vinden het daar zelfs overdag donker en anoniem.’ Die anonimiteit en het gebrek aan sociale controle vormen misschien wel het grootste probleem in de polder. ‘Elkaar kennen en aanspreken, samen een oogje in het zeil houden en signalen doorgeven: dat gebeurt te weinig’, zegt Danny Houtman, die samen met drie collega’s van De Zakenpartner de bedrijven bezocht.

BEHEER STRAATMEUBILAIR EN GROEN

Schoonmaak en reparatie van het wegdek en straatmeubilair is volgens veel ondernemers in het hele gebied een aandachtspunt. Dat werd ook duidelijk tijdens de gebiedsschouw. Uit de enquête bleek verder dat fout geparkeerde voertuigen, gedumpt afval, te hard rijden, vernieling en gevaarlijke kruisingen om gerichte aandacht vragen.

DOE AANGIFTE

In de enquêteformulieren gaven de ondernemers aan hoeveel diefstallen, inbraken, pogingen tot inbraak en berovingen in het afgelopen jaar hadden plaatsgevonden. ‘Die cijfers stroken niet met de officiële cijfers van de politie’, zegt Rietveld. ‘Die liggen namelijk lager. Blijkbaar doen ondernemers maar weinig aangifte. Ze denken misschien dat de politie er toch niets mee doet, of dat de verzekering de schade niet dekt. Jammer, want zonder aangifte kan de politie weinig doen. Bovendien worden de politiecijfers door diverse instanties gebruikt om beleid te maken en middelen gericht in te zetten. Als op papier het probleem klein blijft, zal er niets aan gebeuren. Ondernemers doen zichzelf en elkaar dan ook tekort als ze geen aangifte doen.’

DUIDELIJK SIGNAAL

Het KVO-traject moet uitmonden in een keurmerk voor het hele bedrijventerrein. Rietveld: ‘Daarmee laat je zien dat de veiligheid op orde is en geef je een duidelijk signaal aan werknemers en bezoekers. Maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen. Met een KVO daalt de criminaliteit en stijgt het veiligheidsgevoel. Dat is goed voor het imago van het bedrijventerrein, de panden worden meer waard en het zakendoen vaart er wel bij.’