Sluit menu

‘Ondernemers weten ons inmiddels te vinden’

24 jul 2017

Team Galatee7: voor een veilig en vitaal ondernemersklimaat

Marcel van de Ven is ruim een jaar lang stadsmarinier voor de Spaanse Polder en aanvoerder van Team Galatee7. ‘We bouwen gestaag door aan een goede organisatie voor een vitaal en veilig bedrijventerrein.’

‘Team Galatee7, zoals we onszelf hebben gedoopt’, vertelt Van de Ven, ‘wil bereikbaar en zichtbaar zijn. We zijn begonnen de buitenruimte aan te pakken. Zo is er onkruid verwijderd, het wegdek op een aantal plaatsen hersteld en zwerfvuil opgeruimd.’ Brenda Stad, project­manager A20-zone bij de Gemeente Schiedam vult aan: ‘Daarnaast plannen we geregeld bedrijfscontroles omdat we tegelijkertijd bezig zijn om de basis op orde te brengen. Zijn de gegevens uit het kadaster en het erfpachtregister nog actueel? Voldoet de bedrijvigheid aan het bestemmingsplan en aan de wettelijke voorschriften?’ 

Aanspreekpunt

De Spaanse Polder, inclusief de ’s Gravelandse Polder en NoordWest, heeft met zijn uitvalswegen, vliegveld, hoogste milieucategorie én ruimte, een enorme potentie. ‘Logisch dat beide burgermeesters verkondigden meer aandacht te willen voor het gebied’, vindt Van de Ven. ‘Dat willen we vanuit Team Galatee7 bereiken. We zijn een aanspreekpunt voor ondernemers. We hebben geen 0900-nummer, je kunt hier op de Galateestraat 7 gewoon binnenstappen. Gelukkig weten ondernemers ons inmiddels te vinden. De vragen die we krijgen zijn divers. De een wil iets weten over een wegafsluiting, de ander meldt dat ergens de verlichting hapert. We zorgen ervoor dat de juiste mensen worden ingeschakeld om het euvel snel te verhelpen. Het mooie van deze functie is dat ik dwars door alle lagen heen kan bewegen. De ene keer heb ik de minister op bezoek, de andere keer een ondernemer met specifieke vragen.’ 

Economische visie

Naast deze praktische zaken beraadt Team Galatee7, waarin op de achterhand zo’n twintig medewerkers actief zijn, zich over de toekomst van het gebied. ‘De economische visie mag wel wat scherper worden geformuleerd’, vindt Stad. ‘Die willen we met een platform van pandeigenaren, belangenverenigingen en ondernemers ontwikkelen. Welke bedrijven wil je aantrekken? Zorg je bijvoorbeeld tegelijkertijd voor stageplekken voor het mbo, zodat je de link tussen opleiding en bedrijfsleven veilig stelt?’ 

Van de Ven: ‘Aan de andere kant beseffen we dat niet alles van bovenaf te sturen is, we kunnen alleen wat richting geven. Ik ben dan ook voor een bottom up-aanpak. Als regels voor ondernemers of pandeigenaren te rigide blijken, moet je ze wellicht versoepelen.’ 

In 2015 liep het omvangrijke herstructureringsproject van de Spaanse Polder af. De burgemeesters van Schiedam en Rotterdam vonden dat de aandacht voor het gebied daarna niet mocht verslappen en dat de communicatie tussen de gemeente en de ondernemers op peil moest blijven. Met het aanstellen van een stadsmarinier, die met het Team Galatee7 vanuit het gebied opereert, is de overheid er blijvend zichtbaar en bereikbaar.