Sluit menu

‘Punten op tafel leggen en knopen doorhakken’

09 dec 2016

Raymond de Vries is per 1 oktober Bart van Wijk opgevolgd als projectmanager Spaanse Polder. Wie is hij? Wat zijn z’n ambities en wat kan hij voor ondernemers betekenen?

Als projectmanager werkt De Vries (35) bij het projectmanagementbureau dat valt onder de directie Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkelingen op het bedrijventerrein Spaanse Polder. De Vries studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht en heeft inmiddels veertien jaar werkervaring. Onder meer als projectmanager in Oud-Beijerland. In het begin van zijn carrière was De Vries projectmanager voor een regionaal bedrijventerrein in Hoekse Waard. Hij kent het klappen van de zweep. Waarom hij voor deze baan koos? ‘Als je de kans krijgt om in de mooiste stad van Nederland aan de slag te gaan, moet je dat niet laten. De dynamiek in de Maasstad is enorm. Dat geldt ook voor de Spaanse Polder. De diversiteit is er groot, niet alleen in bedrijfsgrootte – er zijn multinationals, eenmansbedrijven en alles wat er tussen zit – maar ook in sectoren: food, transport, maakindustrie. Dat maakt het boeiend. En dan is er nog het spanningsveld tussen bedrijven en gemeente. Ondernemers willen vaak sneller dan het bij de gemeente kan. Het is mijn taak om daartussen te laveren en goed te communiceren.’ 

Lans breken

Want communicatie met ondernemers is het sleutelwoord, vindt De Vries. ‘Neem de Oostabstbrug die er de komende zomer uitgaat. Daar worden veel ondernemers in de Spaanse Polder en Noord-West niet blij van, maar als je uitlegt dat de planning daarvan te maken heeft met onderhoud aan de Maastunnel en andere infrastructurele werken in de stad, zien ze het verband en de dilemma’s waar wij voor staan en is het beter te begrijpen.’ De Vries ziet het als zijn taak de belangen van de ondernemers te onderkennen en ze goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. ‘Onbekend maakt onbemind, dus ik wil graag met de ondernemers in gesprek. Dat werkt het beste. Binnen de regels zijn er altijd diverse mogelijkheden. Voor goede alternatieven ben ik graag bereid een lans te breken en de samenwerking in goede banen te leiden.’

Verder kijken

‘Er ligt een goede basis in de Polder. Er is een constructieve overlegstructuur en voor zover ik het nu kan overzien, heerst er een goede flow. Van daaruit wil ik verder kijken. Waar willen we over vijftien jaar zijn? Waar kunnen bedrijven nog uitbreiden? Hoe pakken we dat aan? Wat is er dan nodig? Ik weet dat ondernemers daarover nadenken. Ik wil graag nieuwe stappen in gebiedsontwikkeling maken. Met ondernemers om de tafel om te inventariseren waar ze naartoe willen en hoe we daarbij kunnen samenwerken: punten op tafel leggen en knopen doorhakken.’ 

‘Na drie jaar is het moment daar om mijn tanden eens in andere Rotterdamse projecten te zetten.  

Ik heb een mooie tijd gehad als projectleider Spaanse polder, waarvan ik het contact met ondernemers een erg aangenaam onderdeel vond. In de afgelopen jaren zijn bedrijven merkbaar uit de crisis gekropen. Dat zie je aan nieuwe investeringen en de toenemende verkoop van gemeentekavels in het gebied. Met ondernemers hebben we als gemeente en goede basis opgebouwd. Onder andere door een bedrijvencontactfunctionaris, Martine van der Linde, aan te stellen en door het afstemmingsoverleg te initiëren. Bij dit tweemaandelijks overleg nemen afgevaardigden van de belangenvereniging, de ondernemers en de gemeente en de politie deel. Bovendien is een dik half jaar geleden een stadsmarinier voor het bedrijventerrein aangesteld.’

Bart van Wijk