Sluit menu

Rat rukt op

22 mrt 2018

Ondernemers zien ze steeds vaker voor hun voeten wegschieten of zich gezwind verstoppen in een kier, spleet of holte: bruine ratten. In 2016 verdubbelde het aantal meldingen in ‘Ratterdam’ zich ten opzichte van 2015. Over 2017 zijn nog geen exacte cijfers bekend. Met de haventjes en de ruim vertegenwoordigde food-industrie vindt de rat het ook best fijn in de Spaanse Polder.

Ratten zijn intelligente en nuttige beestjes. Ze vreten vetophopingen in het riool weg, ruimen weggegooid voedsel op en je kunt er medicijnen en cosmetica op testen. Maar ze brengen vooral schade toe. Ze knagen van alles en nog wat door, soms met kortsluiting tot gevolg. Daarnaast bevuilen ze goederen en kunnen ze ziektes overbrengen. Verder kunnen ze uw imago behoorlijk schaden. Bijvoorbeeld als er een foto van een rat op Twitter of Facebook verschijnt, waarin ook uw bedrijfslogo te zien is.

Waarom stijgt het aantal ratten?

Een van de redenen waarom het aantal ratten stijgt, is dat we meerdere zachte winters hebben gehad, waardoor veel meer ratten overleven. Omdat er overbevolking heerst in de riolen, komen ze boven de grond om eten te zoeken. Dat eten blijkt in ruime mate voorhanden. Een andere reden is dat vergiftigen alleen nog in zeer ernstige gevallen is toegestaan omdat door het gif de natuurlijke vijanden van de rat – uilen, katten en marters – ook doodgaan. Bovendien is de rat steeds vaker resistent tegen dat gif, waardoor beheersing van ratten op termijn onmogelijk dreigt te worden. In plaats van gif gebruikt de gemeente klemmen, waarvan er honderden verspreid liggen over de stad.

Zwerfvuilopruimacties

De gemeente voert geregeld gesprekken met ondernemers – met name in de foodsector – over welke maatregelen zij het beste kunnen treffen. Food-bedrijven moeten aan extra verplichtingen voldoen. Verder zorgt de gemeente voor het bijhouden van het groen, zodat de rat minder schuilplaatsen heeft. Ook onderneemt de gemeente zwerfvuilopruimacties. Hierdoor zou het aantal meldingen over ratten de komende tijd moeten afnemen.

Wat kun je tegen ratten­overlast doen?

  • Dicht gaten en kieren in en om uw bedrijfspand.

  • Repareer of vervang kapotte riool­buizen, onderspoelingen, ventilatieroosters en tegels.

  • Leg geen pallets of stukken regenpijp op uw terrein; dat zijn ideale schuil­plekken.

  • Laat geen voedsel in en om uw bedrijfspand slingeren.

  • Gooi geen etensresten op straat, ook geen brood voor de vogels.

  • Zet geen afval los naast de vuil­container.

  • Kortwiek bossages op uw terrein.

  • Zet vallen en klemmen.

  • Laat een plaagdierenrisico-inventari­satie verrichten door een erkend bestrijdingsbedrijf; zij geven ook aanbevelingen en adviezen.